Kaupunkipolitiikkaa hallinnoidaan useassa eri ministeriössä eri painotuksin ja ilman toimivaa keskinäistä koordinointia.  Kaupunkien ja kuntien keskustojen tehokas ja pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää kuitenkin kokonaisvaltaista kaupunkipolitiikkaa, jolla on selkeät tavoitteet. Kirjelmä on tänään 9.5. lähetetty hallitusneuvottelijoille.

Categories: Ajankohtaista