KOUVOLAAN KAUPUNKIKESKUSTAPALKINTO 2020

Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry palkitsi Kouvolan kävelykeskustan vuoden 2020 keskustapalkinnolla. Kävelykatu sai nyt kolmannen kehitysvaiheensa. Ensin 1990-luvulla oli kesäkävelykatu impressionistisine kioskirakenteineen. Vuosituhannen vaihteessa rakentui juhlava kävelykatu. Kaksi vuotta sitten Manski muuntui viehättäväksi aukiosarjaksi kierrättäen viisaasti mm. Sademetsä-teoksen.

Keskustapalkintoraadin tärkein arviointiperuste on ollut, millä tavalla palkinnon voittaja on uuden oppimisen lähde kaikille keskustakehittäjille. Kouvola antaa sitkeässä pitkäjänteisyydessään ja uudistumiskyvyssään esimerkkiä kaikille Suomen keskustakehittäjille.

Manskin muuntuva valaistusjärjestelmä on esimerkillinen, jopa taianomainen. Se luo jalankulkijoille erilaisia hienostuneita tunnelmatiloja houkutellen pysähtymään, viihtymään ja viipymään kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Kävelykatu on esteetön lumitalvinakin. Manski merkityksellistää Kouvolaa loistaen koko Kymenlaakson keskipisteenä ja maakunnan merkittävimpänä paikkana normaalissa tilanteessa kohdata, kahvitella, lounastella käydä kaupoilla ja illastaa ravintoloissa.

Valtakunnallinen keskustapalkinto on myönnetty jo vuodesta 1999, nyt 21. kertaa. Kouvolan palkittiin historiallisesti nyt toista kertaa, ensimmäisen kerran 2.3.2003 silloisesta juhlavasta kävelykadusta: ”Kouvolassa on oltu rohkeita ja urbaaneja jo vuosia. Kouvolassa on toimiva ja palveleva kävelyalue. Keskustojen kehittäminen on pitkäjänteistä puurtamista, jossa ympäristöä muutetaan perusteellisesti…”. Kouvola pääsi mukaan myös tanskalaisen Jan Gehlin ”New City Spaces 2000” -julkaisuun.

Kouvolan keskustassa on vielä useita kunniahimoisia lisä- ja täydennysrakentamishankkeita, jotka yhdistävät asemanseutua voimakkaammin Manskiin. Kävelykadun osittainen kattaminen vaikuttaa viisaalta. ”Kuurankukat” ovat uudenlaista kaupunkitilan elävöittämistä muuntuen eri muotoihin kadunpinnoille ja julkisivuihin. Ympäristötaide viimeistelee keskustaa.

”Kouvolan Ydinkeskusta ry on ollut keskeinen osa kehittämisyhteistyötä jo neljännesvuosisadan”

”Resurssinerokas keskustan facelift”

”Manski on tunnettu brändi Suomessa”

”Hieno oivallus on luoda poikittainen kävelykatuakseli Halkotorilta kirjastolle”

”Kadunkalusteiden muotoilussa on rohkean moderni ote”

”Digitalisaatiota on hyödynnetty keskustassa. Kaikkien käytössä on mm. ilmainen nopea tietoliikenneverkko”  

”Paljon vielä tehtävää, elävä keskusta ei tule koskaan valmiiksi Kouvolassakaan”

KESKUSTAPALKINTORAATI 2020

kaupan ja palveluiden asiantuntija Matti Mare p. 0500 422 374

kiinteistöasiantuntija, arkkit. SAFA Mikko Heikkilä p. 040 085 3993

keskustayhdistysasiantuntija Pasi Kauppinen p. 040 012 0499

Aviapoliksen aluearkkitehti Johanna Rajala p. 050 302 8975

TkT, arkkitehti SAFA Aulis Tynkkynen p. 040 014 3969

sihteeri, EKK:n toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen p. 040 555 3462

 

VANTAALLE KAUPUNKIKESKUSTAPALKINTO 2019

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki (228 000 asukasta). Vantaa on monta ”kaupunkia”. Se koostuu jopa kahdeksasta yksilöllisestä keskustasta. Kehärata sitoo niitä yhteen. Vantaa on luonut omaperäisen kaupunkiprofiilin metropolialueella. Vantaa on Suomen ”joukkoliikkumiskaupunki” junineen, busseineen, takseineen, jopa lentoliikenteineen.

EKK:n palkintoraadin puheenjohtaja Matti Maren mielestä kehittäminen on ollut suuri, pitkä ja vaikuttava prosessi, ei yksin Vantaan, vaan koko metropolialueen kannalta. Vantaa on ansainnut vuoden 2019 keskustapalkinnon ennakkoluulottomista toimistaan. Ne palvelevat metropolialueen yhteistyötä ja vahvistavat kaikkien neljän kaupungin kilpailukykyä kansainvälisestikin. Vantaa on edelläkävijä verkostokaupunkistrategian kehittäjänä Suomessa.

Tikkurila koetaan koko Vantaan pääkeskustaksi. Se on vanha, arvostettu markkinapaikka ilman liian jykevää historiaa. Tikkurila kohosi viidessä vuodessa Vantaan kaupunkimaamerkiksi. Tikkurilassa on nyt yhteensä 176 kauppaa ja ravintolaa. Niiden osuus kaikissa liiketiloista on vahva (57.14 %). Tyhjiä liiketiloja on 2 % alle valtakunnallisen keskiarvon (lähde: elinvoimatutkija Martti Wilhelms / 050 538 4334).

Tikkurilan Asemaraitilla on kaikua vanhasta kauppalasta. Kaupungintalo on 1950-lukua puhtaimmillaan. Sitä on laajennettu ultramodernisti. Dixi on liike-, toimisto- ja matkakeskus rautatieaseman yhteydessä. Se on Suomen toiseksi vilkkain rautatieasema. Dixi oli huippuloikka tulevaisuuteen venyen vielä pituutta. Mallia monipuolisuudessan kaikille matkakeskuksille? Asemasilta on portti lentokentälle.

Kirkko oli keskelle Tikkurilaa, mutta purettiin. Samalle paikalle rakentuu uusi. Moderni kaupunkipuisto on mansikka Tikkurilan keskustakakussa. Tikkurilassa ei ole tavoiteltu yhtenäistä kaupunkikuvaa, päin vastoin. Houkuttelevuus syntyy vastakkaisuuksista ja ajallisista korosteista rohkealla otteella. Esimerkki vantaalaisten vahvasta itsetunnosta?

Tässä mallia kaikille Suomen kaupunkisuunnittelijoille: hillityn yhtenäinen kaupunkikuva on tylsää. Elämme huomiotaloutta. Tehokkuus keskittää asiakasvirrat. Missä on ihmisiä, on tulevaisuutta kuten Tikkurilassa. Vanhaa voidaan purkaa, mutta myös säästää sovitellen.

”Elävä Tikkurila ry perustetiin 2016. Se Suomen tuorein kaupunkikeskustayhdistys toiminnanjohtajanaan Katja Seppänen”
”Kehärata teki vuonna 2015 arjen liikkumisesta sujuvaa vantaalaisille”
”Vantaalla on kahdeksan toisistaan poikkeavaa tiivistä keskustaa ja niiden välissä runsaasti vihreää”
”Vantaa nousi ”reikäleipäkaupungista” selville vesille”
”Dixin sijainti on hyvä, mutta kauppa- ja palvelukeskuksena se voi tarvita lisävahvistusta”
”Jumboonkin saatava raideyhteys, koska viikonloput voivat olla melkoista liikennekaaosta”

EKK PALKINTORAATI 2019
kaupan asiantuntija Matti Mare (pj.) Retail Flow Finland Oy, p. 0500 422 374
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä Lappeenrannan kaupunki
keskustayhdistysasiantuntija Pasi Kauppinen EKK:n nimeämä asiantuntija
TkT, arkkitehti Aulis Tynkkynen EKK:n nimeämä asiantuntija
kiinteistöasiantuntija, tj. Lasse Yrjänä Kauppatieto Oy
toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen (sihteeri) p. 040 555 3462

 

LAPPEENRANNAN KAUPUNKIKESKUSTA OLI SUOMEN PARAS 2018

”Monitasoisesti kehittyvän keskustan hulinasta löytyy ripaus hiljaisuuttakin”  

Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi Lappeenrannan kaupunkikeskustan onnistuneesta kehittämistyöstä. Kaupunki ja elinkeinoelämä ovat tehneet yhdessä molempia rikastuttavaa esimerkillistä yhteistyötä. Kaupunkitila on tiivistynyt taitavilla rakentamisimpulsseilla. Kaikki keskustassa on käden ulottuvilla. Pysäköintihallit varmistavat elinvoiman. Tuloksellinen kehittäminen jatkuu. Elävä kaupunkikeskusta on hyvässä vaiheessa.

Lappeenrannan keskusta on nyt poikkeavan moni-ilmeinen ja jännittävän houkutteleva mm. kaikkine laadukkaine kauppapalveluineen. Venäläiset ostosmatkailijat ovat osaltaan ylläpitämässä kauppatarjontaa. Vuosittain on jopa 1.2 miljoonaa ulkomaista vierasta. Elinvoiman kehitys keskustassa on viimevuosina ollut Suomen huippua.

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare vaikuttui Lappeenrannan keskustasta: Se on nyt yleistoimiva, palvelukykyinen, viihtyisä, esteettinen ja kaupallinen. Se syntyi johdonmukaisen, pitkäjänteisen kaavoitustyön tuloksena. Historia, puistot, rakennussuojelu sekä maastonmuodot toivat haastetta. Liikenne hoituu silti hallitusti: Omaperäinen liikenneympyrä näyttää toimivan, lumimyräkässäkin. Pyöräily on arvossaan. Näkymät Saimaalle huikaisevat vierailijaa.

Aktiivinen kaupunkitilasarja on Lappeenrannassa vajaan kilometrin pituinen kietoutuen Kirkkopuiston ympärille: Lappeen Marian kirkon idylliä ja Suomen laajinta sankarihautausmaata ympäröi hulina. Kuumimmassa ytimessä on uudistettu ja laajennettu kauppakeskuskokonaisuus. Se vahvistaa keskustarakennetta kytkeytyen suoraan ultramoderniin kaupunginteatteriin.

Monimuotoinen ravintolamaailma on vanhemman kaupunkikeskuksen voimatekijä. Siellä on monipuolinen iltaelämä.

Nivelalueelta löytyy kauppatori persoonallisine myyntikojuineen. Elävä satama on hieno kesämaailma. Sen ääreen on helppo rantautua vilvoittelemaan Saimaan aavoilta ulapoilta. Kaupunkitilan kruunaa historiallinen linnoituskukkula matkailuhoukutuksineen.

 • Lappeenrannassa on Suomen paras tax free -myynti suhteutettuna asukaslukuun
 • uusittu kauppakeskus kytkeytyy kaupunginteatteriin ja 550:een säävapaaseen autopaikkaan
 • yksi Suomen kokeneimmista toiminnanjohtajista Johanna Ruotsi koordinoi keskustayhteistyötä
 • keskustayhdistys Lakes ry on toiminut vuodesta 2000 luoden nyt uusia kehittämishankkeita
 • omaperäinen Art & Bars -ravintolatapahtuma on vahvassa kehitysvaiheessa
 • keskustaan muuttaa koko ajan uusia ”urbeja” uusiin kerrostaloihin
 • keskustan kehittymiseen panostetaan joka vuosi lisää
 • kävely-ystävällisen tiiviin ytimen lisävahvistaminen ja laajentaminen?
 • miten saadaan matkakeskus kytkettyä vahvemmin keskustaan?
 • jalankulkuyhteys IsoKristiinan ja Gallerian välillä on kattamatta?
 • yliopisto näkymään keskustan kaupunkikuvaan?

 

HELSINGIN KAUPUNKI ON POHJOISMAIDEN PARAS PÄÄKAUPUNKIKESKUSTA 2017

”Metropolimme ydin on uudistunut ja uudistuu elämyksellisesti”

Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi Helsingin kaupunkikeskustan monitasoisista ja -puolisista uudistuksistaan. Niitä on tehty aktiivisesti viimeinen neljännesvuosisata. Näkyvä kehittäminen vain jatkuu.
Juhlavuonna 2017 Helsingin eurooppalainen keskusta on persoonallinen, viihtyisä, kilpailukykyinen, matkailullinen ja myös turvallinen.

Historia, nykyisyys ja tulevaisuus limittyvät upeasti pääkaupungissamme vuodelta 1812. Jokaisen on helppo löytää kävellen(!) keskustan kaikki kaupat, ravintolat terasseineen sekä kulttuurielämykset. Kaikki on tiiviisti reilun parin sadan metrin säteellä. Tämä ylivoimaistaa Helsingin keskustan jopa muista Pohjoismaiden pääkaupungeista. Kävijäkokemus on stadissamme upea.

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare ihailee Helsingin keskustan kaupallista sykettä: ”Keskusta valaisee koko metropolin. Kaikki tiet, liikennevälineet ja merikin johtavat Helsingin keskustaan.

Kauppa jäi ja pysyy keskiössä. On Suomen ykköskauppapaikka.”

Vuosittainen tapahtumallisuus on hienoa. Historiallinen Engelin luoma Senaatintori voi tarjota ”Pop up”-näyttämön kansainväliselle Idols-tähdelle, Euroopassa noteeratuille Tuomaan markkinoille sekä Lux Helsingillekin. Museaalisuus ei kahlitse tulevaisuutta. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyö ei aina ole helppoa, mutta onnistuu Helsingissä. Mikä ei mahtunut  maan päälle, siirrettiin maan alle kuten huoltomaailma ja laajat pysäköintijärjestelmät.

Helsinki City Markkinointi ry on Suomen vanhimpia kaupunkiyhdistyksiä. Se vahvistaa vahvoine jäsenyhteisöineen rikastavaa yhteistyötä. Legendaariset joulunavaukset alkoivat jo 1940-luvun lopulla. Juhlavuoden joulunavausta (jo 69. kerta) koko Suomi odottaa.

PALKINTORAADIN KOMMENTTEJA HELSINGIN KESKUSTASTA:

”Pitkäjänteinen kaupunkikulttuuri, -suunnittelu ja kansainvälistyminen ovat kehittämisen ydin”
”Helsinki City Markkinointi ry tekee erinomaisesti kukoistavaa yhteistyötä tapahtumillaankin”
”Keskustassa on jo kansainvälisesti mielenkiintoiset taidemuseot”
(ilman Guggenheimiakin…)
”Elegantti Keskuskatu on Suomen parasta julkista kaupunkitilaa matemaattisine kuvioineen”
”Pohjois-Esplanadilla on herkkää pariisilaistunnelmaa jokaisena vuodenaikana”
”Upeat talvivalaistukset ovat keskustan uusimpia herkkukarkkeja”
”Kampin hiljainen puukappeli on erikoisuus kaiken muun sutinan keskellä”
”Ratikoiden kilke ja kolke kuuluvat elävään metropoliin ja pääkaupunkikeskustaan”
”Lasipalatsi oli alun perin väliaikainen: miten käy Altaalle ja Katajanokan maailmanpyörälle?”
”Hienolle Keskuskadulle on ehkä luotava tasokas irtokalusteohjeistus”
”Länsimetron aukeamista odotetaan lämmöllä kuten Keskustakirjastoa sekä Amos Rexiä!”
”Keskustatunneli toteutuu…”

Palkintoraati:
johtava konsultti ”kauppa” Matti Mare (puheenjohtaja), Retail Flow Finland Oy, p. 0500 422 374
keskustayhdistysasiantuntija Pasi Kauppinen, Elävät Kaupunkikeskustat ry:n nimeämä
hankekehitysplö ”voittaja 2016” Minna Seppänen, Tampereen kaupungin nimeämänä
rakennusneuvos ”valtio” Aulis Tynkkynen, Ympäristöministeriö
toimitusjohtaja ”kiinteistöt” Lasse Yrjänä, Kauppatieto Oy
toiminnanjohtaja, raadin sihteeri Pokko Lemminkäinen, Elävät Kaupunkikeskustat p. 040 555 3462

ASIANTUNTIJANÄKEMYKSIÄ HELSINGIN KESKUSTASTA

FT Janne Viitamies (puh. 040 5100 948) väitteli vuonna 2016 Helsingin liikekeskustan kehittämisvaiheista:

Keskustapalkintoa 2017 voi perustella viimeisen 25 vuoden uudistuksilla ydinkeskustassa.
Helsingin ytimen julkinen tila on muuttunut radikaalisti sinä aikana: Kluuvin kävelykeskusta, Kampin keskus, Kiasma, kymmenet kahvilat ja niin edelleen.
Muutoksessa yhdistyi kolme voimaa: kaupunkilaisten urbanismi, kaupunginjohtajien ja poliitikkojen Eurooppa-ideologia ja liikekiinteistöomistajien kilpailutahto kehäteiden uusia keskuksia vastaan.

FM Martti Wilhelms (puh. 050 5384 334) on Suomen keskustojen elinvoima-asiantuntija. Hän on kehittänyt menetelmän, jolla keskustojen elinvoimaa voidaan mitata luotettavasti ja havainnollisesti:

Helsingin kaupallinen perusselvitys tehtiin 2016 elinvoimamittauksella sähköiseen karttapohjaan. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisten yritysten käytössä liiketilat olivat keskustan kauppakeskuksissa ja kivijalassa.
Mitä enemmän lauantaina asiakkaita palvelevia yrityksiä, sen elinvoimaisempi kyseinen keskusta on.
Helsinki menestyi mittauksessa erinomaisesti suurten kaupunkienkin joukossa, vaikka Helsingin useat kaupalliset alakeskukset vaikuttivat tulokseen. Tyhjiä liikehuoneistoja ei keskustassa käytännössä juuri ole, mikä oli Suomen ennätys 2016.

DI Tommi Kainulainen (puh. 040 556 2580) on erikoistunut ulkotilojen asiakasvirtojen elävyysmittaukseen sähköisellä järjestelmällään:

Mittausjärjestelmän mukaan Helsingin ydinkeskustan vilkkaimmassa paikassa oli vuonna 2016 yhteensä 11.841 miljoonaa jalankulkijaa. Helsingin City Index on jo kansainvälisesti merkittävä.
Vuodenaikojen vaihtelulla on huomattava merkitystä asiakasmääriin Helsingissä. Kesän matkailukaudella oli 2016 yhteensä +26 % enemmän ihmisiä kuin talvikaudella keskimäärin. Elokuu on ykköskuukausi.
Vuodenaikojen merkitys korostuu yleensä Pohjois-Euroopassa ja näkyy selvästi kaikkien suomalaisten keskustojen asiakasvirroissa.

 

TAMPERE VOITTI KESKUSTAPALKINNON  2016
”Ydin hehkuu Pohjoismaiden suurimmassa sisäkaupungissa”

Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi Tampereen kaupunkikeskustan onnistuneista uudistuksistaan. Niissä on vahvaa paikallisuutta sekä loistavaa kokonaissuunnittelua. Tampereella kehittämisponnistukset ovat suuntautuneet kaupungin ytimeen.
Pohjoismaiden suurin sisäkaupunki on viimeiset 10 vuotta kehittänyt aktiivisesti keskustaansa tiivistämällä ja tiivistymisellä. Tuloksellista yhteistyötä on tehty yhdessä elinkeinoelämän kanssa taitavien kumppanuuksien avulla. Kaupungin itsenäinen asema on vahvistunut lisää reilun tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare ihailee kukoistavaa Tampereen keskustaa. Ideat ovat toteutuneet. Nyt on näyttöä, johon kaikki voivat tutustua opiksi ottaen. Tampere on keskustankehittäjien malliesimerkki Suomessa.

Tampere Tunnetuksi ry on Suomen vanhin kaupunkiyhdistys. Se on tehnyt jo 50 vuotta keskustan kehittämisyhteistyötä vuorovaikutteisesti. Keskustaa markkinoidaan yhtenä suurena kauppakeskuksena. Vaikuttavien Valoviikkojen ja Kukkaisviikkojen lisäksi luodaan lisää uusia tapahtumia.

Tampereella keskustan kehittämisstrategia on ollut juurevaa. Se on luonut edellytyksiä yksityisille kiinteistösijoituksille. Suomen toiseksi suurin markkina-alue turvaa kiinteistösijoittajien kiinnostuksen. Uudistunut Koskikeskus, Stockmann, Sokos sekä rakentuva Ratinan kauppakeskus ankkuroivat keskustaa. Kiinteistösijoittajien mielenkiinto säilyy näin tulevaisuudessakin. Suomen korkein tornihotelli on 25-kerroksinen. Se on nyt ykkösmaamerkki osana historiallisia veturitalleja. Näin menneisyys ja tulevaisuus kohtasivat sovussa. Maanalainen pysäköintijärjestelmä tukee kaupan menestymistä. Muutkin suurhankkeet kuten kaupunkiraitiotie eli ratikka, rantaväylän tunneli, asemakeskus sekä monitoimiareena tukevat keskustan ylivetovoimaisuutta.

PALKINTORAADIN KOMMENTTEJA:
”Hämeenkatu on ja pysyy tamperelaisten kohtaamispaikkana”
”Kaikki kehittäminen on suunnannut kohti yhtä maalia eli elävää kaupunkikeskustaa”
”Kolmikantayhteistyö (kaupunki/elinkeinoelämä/asukkaat) on ollut esimerkillistä”
”Tampereen tapahtumallinen kaupunkikeskusta sekä näiden tapahtumien taitava viestintä”
”Arkkitehtuurin taso on kiitettävää”
”Suomen korkein tornihotelli on ylväs maamerkki”
”Hämpin parkki on rauhoittanut ydinkeskustan ajoliikennettä”
”Rohkeita liikennejärjestelyjä – Hämpin parkki, Kunkun parkki, Hämeenkatu, ratikka…”
”Ei Tampereen keskusta silti ole valmis…”
”Joukkoliikennemelu Hämeenkadulla…”

Palkintoraati:
johtava konsultti       Matti Mare (puheenj.)    Retail Flow Finland Oy, p. 0500 422 374
kaavoituspäällikkö    Anne Jarva        Hyvinkään kaupungin nimeämänä
rakennusneuvos      Aulis Tynkkynen        Ympäristöministeriö
toimitusjohtaja         Lasse Yrjänä        Kauppatieto Oy
keskustayhdistysasiant.     Pasi Kauppinen        Elävät Kaupunkikeskustat ry:n nimeämä

toiminnanjohtaja     Pokko Lemminkäinen (siht.)    Elävät Kaupunkikeskustat ry p. 040 555 3462

Kaupunkikeskustapalkinnon vastaanotti pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Luovuttajana palkintoraadin pj Matti Mare

Kaupunkikeskustapalkinnon vastaanotti pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Luovuttajana palkintoraadin pj Matti Mare

 

KAUPUNKIKESKUSTAPALKINTO 2015 HYVINKÄÄLLE
”Lämmin kivisydän vihreyden keskellä”

EKK ry palkitsi Hyvinkään keskustauudistuksestaan, jossa on ajallista syvyyttä ja vahvaa paikallisuutta. Rautatiekaupunki on kehittänyt vaikuttavasti keskustaansa viimeiset 10 vuotta tiivistämällä ja tiivistymisellä. Yhteistyötä on tehty yhdessä elinkeinoelämän kanssa taitavien kumppanuuksien avulla. Kaupungin asema on luontevan itsenäinen pääkaupunkiseudun tuntumassa.

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare ihailee Hyvinkäätä siitä, että se on osannut aina ennakoida asioita sekä valmistellut erinomaisesti kaikki suunnitelmansa. Jo 1960-luvulla syntyi idea keskustakorttelista. Kauppakeskus Willa Prismoineen valmistuikin 2013. Lopputulos on ainutlaatuinen yhdistelmä aukioita ja viheralueita kattavine kauppa- ja kulttuuripalveluineen. Kaupungintalon sijoittaminen entiseen villatehtaaseen on esimerkillinen ”lipunkantajateko”.

Lue lisää

Keskustapalkinto 2015 on luovutettu Hyvinkäälle

Keskustapalkinto 2015 on luovutettu Hyvinkäälle

Hyvinkää keskustapalkinto


 

Vuoden 2014 kaupunkikeskustapalkinto Kuopioon

Keskustapalkinnon vastaanotto_Kuopio (1)

Kuopion keskusta on mualiman napa…”

Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi Kuopion onnistuneesta ja taitavasta keskustauudistuksestaan. Yliopistokaupunki on kehittänyt keskustaansa johdonmukaisesti useita vuosikymmeniä yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Torinaluspysäköintiin varauduttiin jo 1970-luvulla.

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare ihailee sitä, että keskustan kehittäminen on kytketty Kuopion muuhun kaupunkirakenteeseen lähiöineen ja asuinalueineen. Kaavoitus on ollut kokonaisvaltaista, näkemyksellistä ja johdonmukaista tukeutuen mm. joukkoliikenteeseen. Ymmärrystä on ollut myös autoriippuvuudelle. Laajan kauppatorin alla oleva Suomen suurin toriparkki palvelee maakunnasta saapuvia asiakkaita.

Ydinkeskustan historiallinen rakenne on Kuopiossa taitavasti huomioitu. Rännikatuverkosto on ainutlaatuista ”kävelykaupunkia”. Se käsittää 23 korttelia pituudeltaan noin 10 kilometriä mahdollistaen myös pitkiä näkymiä Kallavedelle. Kaupungin suhde upeaan järvimaisemaan korostuu Saaristokaupungin yhteydessä.

Yhdistämällä keskustaan satama, Väinölänniemi, Kuopionlahti, Keskuskenttä, Valkeisen lampi ja Kuntolaakso on syntynyt houkutteleva kokonaisuus: kaupallisia palveluita, tiivistä asumista, työpaikkoja, kulttuuria ja ajanvietettä.

Torilta on vaivattomat yhteydet keskustan kauppakeskuksiin. Kauppahallin uudistus on onnistunut. Näköalakahvila liittää sen hienosti toriin, joka on säilytetty talvitorikäytössä lumineen ja lasten kelkkamäkineen.

PALKINTORAADIN KOMMENTTEJA:

”kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys tj. Pasi Kauppisen johdolla vaalii laajaa yhteistyötä”
”Kuopiossa on lumipalloilmiö: vuosikymmenien investoinnit yhteensä noin 250 miljoonaa euroa”
”Keskustan ruokaravintolat ja kahvilat ovat hyvin saavutettavissa, iltaravintolakatu toimii”
”Joukkoliikennejärjestelyt torin sivulla ovat erinomaiset”
”Toriparkin sisään- ja ulosajot kahdesta pääsuunnasta ovat selkeät”
”Torin kiveys on toteutettu kiinnostavasti kuopiolaiset mukaan ottaen historiaa kunnioittaen”
”Vaikuttava elokuva- ja viihdekeskus”
”Keskusta-asumista lisätään edelleen, hyvä!”
”Katusulatusosuudet helpottavat talviliikkumista”
”Tunnetut veistokset Veljmies ja Siskotyttö saavat seurakseen vielä Oksapojan”
”Legendaarinen Sokoksen kongi uudistettiin”  
”Matkakeskus liitetään tulevaisuudessa Puijonkadun välityksellä keskustaan”
”Torinalaisten liiketilojen menestys vie hieman aikaa”   

 

Palkintoraati:
johtavakonsultti   Matti Mare (puheenjohtaja)                                         Retail Flow Finland Oy                     p. 0500 422 374
toiminnanjohtaja   Reijo Saksa                                                                    Kotkan kauppatie ry
rakennusneuvos   Aulis Tynkkynen                                                             Ympäristöministeriö
kansliajohtaja      Jukka Vilen                                                                        Kemin kaupunki
toimitusjohtaja    Lasse Yrjänä                                                                     Kauppatieto Oy-

toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen (siht.)                                        Elävät Kaupunkikeskustat ry p. 040 555 3462


 

Vuoden 2013 keskustapalkinto Kemin kaupungille

"Kemin pieni iso ihme..."

”Kemin pieni iso ihme…”

Kemi on tunnettu satamakaupunki ja merellinen portti Lappiin kuten Suomen lumilinna- ja sarjakuvakaupunki. Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi nyt 22 000 asukkaan Kemin onnistuneesta ja taitavasta keskustauudistuksestaan.

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare perusteli voittajaa puoli vuotta kestäneen valintaprosessin perusteella seuraavasti:

”Kemi voitti palkintoraadin 54-kohtaisen vertailutaulukon perusteella.

Päämäärätietoinen asennemuutos, tunnelma ja hyvä tuuli vahvistavat aina kilpailukykyä, vaikka kehittäminen olisi taidelaji ahtaassa taloudellisessa ja kaupallisessa tilanteessa.
Kemi antaa esimerkkiä kaikille pienemmille kaupungeille. Keskustayhdistyksen ja kaupungin yhteistyö on esimerkillistä. Kävelykatu, Täiköntori ja talvivalaistus ovat vahva rakenteellinen ensimmäinen vaihe. Ne tuovat valoa muulle keskustankehittämiselle.”

Kemitiimi ry:n toiminnanjohtaja Ari Orava on supliikkimies ja keskustaveturi. Vanhan liiton keskustavirtuoosi ymmärtää yrittäjiä. Hän osaa keskustatapahtumia kesät ja vaativat talvet.

Kemi on osannut suunnata rakennetukea taitavasti ydinkeskustansa kohentamiseen ja yhteistyöhön. Keskustassa paikallisuus on huomioitu kävelykatutilaa jäsentävillä ja suojaavilla säleiköillä. Isoja betonilaattoja on käytetty katupäällysteenä. KuvanveistäjäSauli Miettusen ympäristöteos antaa luonnetta ja iloista ilmettä, huumoriakin.

Aktiivinen kehitystyö avaa nyt mahdollisuuksia kauppakeskus- ja liikekiinteistötoteutuksille, myös Kemissä – pääoman tuottotavoitteet saavutetaan vain investoinneilla ja markkinointiyhteistyöllä, yhdessä.
Lue lisää

KAUPUNKIKESKUSTAPALKINTO 2012 MIKKELILLE

”Mikkelin maan mainioin keskustauudistus…”

Elävä Kaupunkikeskusta ry palkitsi 47 000 asukkaan Mikkelin vaikuttavasta keskustauudistuksestaan. Se on toteutettu esimerkillisenä yhteistyönä Mikkelin kaupungin, keskustayhdistys Mikke ry:n sekä paikallisen elinkeinoelämän kanssa: Keskustan kehittämisjuna on edennyt raiteillaan pitkälle. Yksityiset kuin julkiset vaunut ovat yhdessä.

"Mikkelin maan mainoin keskustauudistus..."

”Mikkelin maan mainoin keskustauudistus…”

Kokonaispanostus 153 miljoonaa euroa keskustaan on merkittävä. Kaupungin osuus siitä on noin 10 %. Jo vuosina 2002–2005 yhdessä kaupunkilaisten kanssa tuotettiin juureva ”City 2010” -visio. Se toteutuikin lähes sellaisenaan!

Moderni matkakeskus, tyylikkäät uudet kauppakeskukset Akseli (vuoden kauppakeskus Suomessa 2010) ja tuliterä Stella ovat vetureita. Yksi Suomen elävimmistä ympärivuotisista toreista, kävelykeskusta Hallituskadun kävelykadun sulatusjärjestelmineen sekä Suomen uudenaikaisin toriparkki (630 autopaikkaa) tekevät Mikkelin keskustasta esimerkillisen joka suhteessa. Kauppahalli on rakennuksena erikoisuus, elävät taatelipalmut jopa pieni ihme.

Mikkelin huikea keskustauudistus on nyt vaikuttanut vahvan myönteisesti myös kaupungin maineeseen (lähde: Taloustutkimus Oy).

Palkintoraadin puheenjohtaja Matti Mare perusteli voittajaa puoli vuotta kestäneen valintaprosessin perusteella seuraavasti:

”Mikkeli voitti palkintoraadin 54-kohtaisen vertailutaulukon perusteella. Mikkelissä on saatu aikaiseksi laaja ja samanaikaisesti yhtenäinen keskusta-alue. Kehittämistyö on toteutettu kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa. Torin alla oleva keskustapysäköintilaitos kytkeytyy säävapaasti kauppakiinteistöihin. Näkymä pitkin Hallituskadun kävelykatua, etenkin kun kesäterassit ovat paikoillaan, on hieno. Torin ”Muikku” sopii kokonaisilmeeseen ”savupiippuineen”. Kauppakeskus Akseli on kodikas. Stella yhdistää tori- ja puistonäkymän. Tähtitori on luonteeltaan avointa julkista tilaa. Kauppahalli on varsinainen ”innovaatio”. Uusi keskusta-asuminen vahvistaa myös kaupunkikeskustaa.

PALKINTORAADIN KOMMENTTEJA:
”Torin ja kävelykadun täydellinen liitto”
”Matkakeskuskin on lähes torilla”
”Moderni Mikkeli – Suomen Milano?”
”Taatelipalmut ovat kesällä ulkona kävelykadulla, nyt talvella sisällä”
”Jatkuva uudistaminen jatkuu ja jatkuu”
”Kaikki kiinteistöt eivät kytkeytyneet maan alta toriparkkiin…”
”Kävelykeskusta ytimessä pari passiivista virastorakennusta…”
”Silta, satama ja siilo: niissä on tulevaisuudessa tuumittavaa…”

Palkintoraati:
konsultti Matti Mare (puheenjohtaja), Niras Oy, p. 0500 422 374
arkkitehti Markku Axelsson, Suomen Kuntaliitto
kaupunginarkkitehti Veli-Pekka Koivu, Kokkolan kaupunki
toiminnanjohtaja Marja-Leena Monni, Kouvolan Ydinkeskusta ry
kauppapaikkajoht. (eläkk.) Pekka Timonen, SOK

toiminnanjoht. Pokko Lemminkäinen (siht.), Elävä Kaupunkikeskusta ry, p. 040 555 3462

fiFinnish