Kohdekaupunkeina: Helsinki, Hyvinkää, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Tampere ja Turku.

Kyselytutkimuksella marras-joulukuussa selvitettiin, miten vuoden 2022 muuttunut maailmanpoliittinen tilanne heijastaa omaan keskustaan. Mielipidettä kysyttiin kaupunkisuunnittelu- tai elinvoimajohtajalta, keskeiseltä keskustan elinkeinotoimijalta ja keskustayhdistyksen toiminnanjohtajalta. Jokainen vastasi kyselyyn itsenäisesti. Kyselyn mukaan tilanne keskustoissa on vuoden aikana muuttunut jonkin verran.

Keskustojen elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms päivitti samalla tutkimusta varten elinvoimatiedot kohdekaupungeissa.

Näyttää siltä että, keskustoissa toimivat yritykset ovat saavuttaneet torjuntavoiton. Kauppojen määrä on hieman laskenut, mutta kehitys alkoi jo ennen pandemiaa. Ravintolat ovat säilyttäneet asemansa. Vapaat liiketilat ovat käytännössä keskimäärin pysyneet lähes samalla tasolla.

Tärkeimmäksi keskustakehittäjät näkivät monipuolisen tapahtumallisuuden lisäämisen. Vuosittaiset kehittämisinvestoinnit ovat keskeisiä. Keskustojen saavutettavuutta on kaikilla liikkumismuodoilla vahvistettava.

Kaupunkisuunnitteluun on jatkossa lisättävä asiakaslähtöisyyttä ja kokemuksellisuutta. Lähitulevaisuudessa jokaista kaupunkia olisi tiivistettävä lisä-, täydennys- ja korotusrakentamisella.

Klikkaa tästä julkaisuun!

 

Categories: Ajankohtaista