EKK:N SUOSITUKSIA KESKUSTAVIHREÄÄN 2020

TARKOITUKSEMME ON EDISTÄÄ KAUPUNKIKESKUSTOJEN ELÄVYYTTÄ JA VIIHTYISYYTTÄ NOSTAMALLA ESILLE ERITYISESTI KESKUSTOIHIN SOPIVIA VIHERRATKAISUJA. VIHREÄ ON HYVIN TOTEUTETTUNA EDULLISTA JA VAIKUTTAVAA. ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT RY. SUOSITTELEE VIHREYTTÄ KESKUSTOIHIN.

 IDENTITEETTI JA MATKAILU

Keskustavihreä on usein satojakin vuosia vanhaa puistokerrostumaa, jolla on suuri merkitys taajaman identiteetille, asukkaiden yhteiselle muistille ja kävijöiden kokemuksille paikkakunnan ainutlaatuisuudesta. Se kertoo monia asioita puistojen suunnitteluhistoriasta ja -filosofiasta, kuten maisemapuistosta ja reformipuistosta. Usein se on myös koko taajaman viheralueiden ydin.

  • Kotkassa puistot ovat kaupungin tärkeimpiä tunnuksia ja ulottuvat myös ydinkeskustaan. Puistokatu on monen kaupunkikeskustan runko. Asemapuistot ovat monesti vielä vajaasti hyödynnettyjä keitaita. Usein keskustan puistot ovat itsessään matkailukohteita.

Kotkassa puistot ulottuvat myös ydinkeskustaan. Loviisan ja monen muun pikkukaupungin keskustan runko on puistoesplanadi.

 TAIDE JA TAIDENÄYTTÄMÖ

Vihreä sopii taiteeksi ja muun taiteen kehykseksi. Puistotaiteella on maineikas historia. Uusia säänkestäviä vihreitä taideideoita nousee jatkuvasti.

  • Helsingin Esplanadi on nimekkäiden veistosten ympäristö. Kankaanpään Taidekehästä iso osa on keskustavihreällä.

Kotkassa laaja Veistospromenadi kattaa myös ydinkeskustan. Loviisan pikkukaupungissa vihreän tuntumassa on vanhempaa ja uudempaa taidetta.

 TAPAHTUMAT

Keskustapuistot ovat kaikille avoimia julkisia tiloja. Ne tarjoavat luonnonläheisen ympäristön erilaisille tapahtumille. Monet tapahtumat toimivat puistossa luontevammin kuin kaupungin avoimilla kivitoreilla ja -aukioilla.

  • Opiskelijat valtaavat vappuna Ullanlinnanmäen Helsingissä, Porin jazz keskustan esplanadit. Kuopiossa tapahtumat korostuvat erityisesti Väinölänniemellä.

 ILMAN LAATU JA ÄÄNIMAISEMA

Kasvit parantavat ilman laatua, sitovat hiilidioksidia ja tuottavat happea. Kasvillisuus vaimentaa melua ja antaa pohjaa luonnon äänille kuten lintujen laululle.

  • Helsingin bulevardisuunnitelmissa, Kuopiossa Resurssiviisas-ohjelmassa ilmanlaatu on keskeisenä asiana.

LUONNON MONIMUOTOISUUS

Myös keskustassa luonto voi olla monimuotoista ja edistää muiden eliöiden kuten hyönteisten työtä. Niityt ja kedot sopivat myös keskustoihin.

  • YLE:n kampanja ”Pelasta pörriäinen” on nostanut hyvin esille hyönteisten välttämättömyyden. Helsinki on lisäämässä suunnitelmallisesti niittyjen määrää kaupungissa.

VIHREÄÄ TONTEILLE JA TALOIHIN

Vihreä osataan nyt liittää rakennuksiin niitä vahingoittamatta. Pystysuuntaiset puutarhat ovat yleistyneet myös ravinnontuotannossa. Uudisrakentamisessa vihreät katot ovat lisääntyneet, Pariisin uusissa asuintaloissa ne ovat jopa pakollisia. Korttelipihojen remonteissa kasvillisuus on suuri mahdollisuus samalla, kun päällysteiden läpäisevyyttä parannetaan.

  • Pariisissa vihreä kiipeää ylös seiniä pitkin, mutta osataan se Suomessakin.

 

VIHERKÄYTÄVÄT YMPÄRÖIVÄÄN LUONTOON

Parhaimmillaan vihreä muodostaa kattavan, laajan verkoston. Viherkäytävät kytkevät kaupungin ympäröiviin laajoihin viher- ja vesialueisiin.

  • Suomen kymmenen kansallista kaupunkipuistoa ovat esimerkkejä kattavista viherverkostoista. Niiden periaatteet sopivat myös kaikkiin kaupunkeihin ja kuntiin.

MYÖS KAUPUNKISINISTÄ JA -RUSKEAA

Pelkkä vihreä ei riitä, vaan samalla on huolehdittava maaekosysteemin hyvinvoinnista, ”ruskeasta infrasta”, sekä vesiekosysteemien toiminnasta, ”sinisestä infrasta”. Vesi on tärkein luontoelementti monessa kaupungissa.  EU kehottaa yli 20 000 asukkaan kaupunkeja laatimaan viherryttämissuunnitelmia.

  • Tamperetta ei ole on ilman Tammerkoskea, Turkua ei ilman Aurajokea. Vesi on ylivoimainen luontoelementti lähes jokaisessa Suomen kaupungissa.

Vesi on ydinasia myös Forssan keskustassa.

 

VIHREÄ TIIVISTYVÄSSÄ KESKUSTASSA

Keskustamme ovat elävyyden kannalta rakenteeltaan liian harvoja. Vihreän lisääminen ja tehostaminen keskustoissa samalla kun tiivistetään, on mahdollisuus. Se voi edellyttää erityisiä ratkaisuja, mutta on lähes aina mahdollista.

 

  • Keskustoihimme on yleensä kaavoitettu paljon viheralueita, joita voi kehittää. Liikenteen harmonisointi antaa vihreälle tilaa myös laajoilla keskustojen kaduilla ja pysäköintikentillä.

 

Categories: Ajankohtaista