LIIKENNEPERIAATTEIDEN TARKOITUS on auttaa julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän kehittämisyhteistyötä kaupunkikeskustoissa. Ne edistävät liikenteen harmonisointia ja vahvistavat keskustojen kaupallista kilpailukykyä.

KÄVELIJÄ ON KESKUSTAN KUNINKAALLINEN. Ostava asiakas jalkautuu. Jokaisessa kaupungissa on kävelykeskusta. Jalankulkija on kävelykeskustan kuninkaallinen, joka ansaitsee korkealaatuisen, turvallisen, esteettömän ja hyvin valaistun ympäristön. Se koostuu kävelykaduista, toreista ja aukioista, ja siihen voi kytkeytyä kauppakäytäviä ja kauppakeskusauloja.

KESKUSTAN SAAVUTETTAVUUS on kaikkien koettava sujuvaksi kaikilla liikkumismuodoilla, niin yksityisillä kuin julkisilla. Myös huoltoliikenteen saavutettavuus keskustaan ja keskustassa on koettava toimivaksi. Viihtyisässä kävelykeskustassa huoltoajot tehdään mieluummin ennen lounasaikaa.

LIIKENTEEN HARMONISOINTI ottaa huomioon kaikki liikennemuodot. Katutila on kaikille yhteistä. Yhteisessä katutilassa (Shared Space) kaikki liikkuminen ja liikenne ovat esteettömästi samassa, myös autoilu. Liikennevaloja tai liikennemerkkejä ei juuri tarvita. Liikkujat hidastavat luontevasti vauhtiaan. Yhteisessä katutilassa korkein liikkumisnopeus on noin 20 km/h.

Näin syntyy turvallisempi katutila ja onnettomuudet vähentyvät. Liikenne rauhoittuu ja siten harmonisoituu. Keskustasta tulee viihtyisämpi. Vähenevät liikennepäästöt hidastavat ilmastonmuutosta.

Categories: Ajankohtaista