Toimintasuunnitelma 2024

Jo 27 vuotta eläviä kaupunkikeskustoja ”Suomen keskustat ovat elinvoimaisia”

TOIMINNAN YLEISET PÄÄTAVOITTEET

Yhdistyksen tavoitteena on edelleen olla keskustakehittäjien vetovoimaisin ja monipuolisin yhteistyöverkosto Suomessa. Tätä tavoitetta edistääkseen:

Yhdistys vahvistaa elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyötä kaikilla tasoilla.
Edistää jokaisen jäsenkaupunkinsa keskustan kehittymistä mm. parhailla esimerkeillä.
Toimii myös kaupunkikeskustojen yhteisenä valtakunnallisena edunvalvojana.
Vuonna 1997 perustettu yhdistys on kaupunkikeskustojen kehittämisen valtakunnallinen kattojärjestö. Tavoitteena on kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen eläviksi, elinvoimaisiksi, viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi.

Yhdistys välittää keskustakehittämisen tietotaitoa ja kokemusta elinkeinoelämän, kaupunkien/kuntien, kiinteistönomistajien, palvelujen tuottajien, asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kesken. Yhdistys myös hankkii keskustojen kehittämistyölle julkisuutta ja osallistuu keskustojen kehittämistyön vauhdittamiseen.

Yhdistyksen keskeisin tehtävä on edistää jäsenkaupunkiensa keskustojen kehittämisen pääosapuolten (julkinen hallinto / elinkeinoelämä) välistä yhteistyötä. Tätä yhteistyötä tehdään käytännössä mm. yhdistyksen eri kokouksissa, seminaareissa, projekteissa ja konferenssissa. Yhdistys myös seuraa kaupunkisuunnittelun kehittymistä erityisesti keskustojen osalta.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään yhdistyksen Strategia 2025:n mukaisesti.

STRATEGIA 2025 LINJAA TOIMINTAA

VISIO

Suomen keskustat ovat elinvoimaisia.

STRATEGIA

Keskustat ovat kaupunkipolitiikan ydin.

Edistämme keskustojen kehittämistä monipuolisiksi toimintojen, palveluiden ja tapahtumien sekä kohtaamisten ja asumisen paikoiksi, jotka ovat hyvin saavutettavissa eri liikkumismuodoilla.
Verkostomme koostuu kattavasti keskustan kehittämisen eri sidosryhmistä.
Jäsenistömme ja kumppanimme ovat sitoutuneita.
Kehityskuvamme: lisääntyvä tutkimustieto ja elinvoimalaskentamme tuottavat vertailukelpoista tietoa keskustoista.
Toimintamme mukautuu muuttuvaan maailmaan viisaasti.

TAVOITEMITTARIT

Jäsenmäärämme on vähintään 150 vuonna 2025.
Tulorahoituksemme vahvistuu ollen vuosittain keskimäärin 150 000 euroa koostuen jäsenmaksuista, avustuksista, hankerahoituksista, tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä konferenssituotoista.
Jäsenistömme edustajat sitoutuvat osallistumalla vuodessa vähintään kolmeen tapahtumaamme sekä vähintään viiden vuoden välein kiinnostuu hallitustyöstämme.
Elinvoimatulosten julkistamiseemme osallistuu vähintään 50 kaupunkia vuoteen 2025 mennessä.
Joka vuosi olemme valtakunnallisessa julkisuudessa vähintään neljä kertaa.

UUSI STRATEGIA 2030

Loppuvuodesta 2024 valmistellaan uutta strategiaprosessia aktivoituen seuraavana vuonna.

VUODEN 2024 YKKÖSKÄRJET

Talouspohjamme laajentaminen jäsenmäärää lisäämällä, toimintamme terävöittäminen ja kokonaisviestintämme vaikuttavuuden vahvistaminen ovat vuoden 2024 kärjet.
Strategia 2025 toimii vielä yksinkertaisena ja selkeänä kehittämistyökaluna.
Yhdistyksen toiminnan painottaminen myös eri lohkoihin vahvistuu edelleen.
Oman elinvoimalukunsa laskentaan ja sen päivittämiseen osallistuu yhteensä noin 45 keskustaa.
Konferenssin 28.8-29.8. houkutteleva ohjelma saa yhteensä 200 rekisteröityä osallistujaa.
Syksyllä 2024 linjataan seuraavan toimintavuoden ykköskärki/-kärjet.

ULKOISTA VIESTINTÄÄ VAHVISTETAAN YHDESSÄ JÄSENTEN KANSSA

Lähes päivittäin päivittyvät mediasivumme (www.kaupunkikeskustat.fi) ovat perusviestintäalustamme. Jokaisen jäsenemme toivotaan hyödyntävän niitä aktiivisesti omassa esim. sosiaalisen median viestinnässään vähintään kaksi kertaa kuukaudessa, mieluummin viikoittain. Tärkeimmät aihetunnisteemme vuonna 2024 ovat #kaupunkikeskustat ja #CITYkonferenssi24.

Mediasivuilla ”Pilvi Linna” -blogit, Podcastit, Citycastit, barometrikyselyt ja ajankohtaiset uutiset saavat yhteensä noin 50 täydennystä vuoden 2024 aikana. Mediasivuilta voi jokainen suoraan itse jakaa tietoa (Facebook, X-yhteisöpalvelu (ent. Twitter) ja Linkedin).

Näin vaikuttavuutemme laajentuu edelleen ja mahdollisuudet uusiin hankerahoituksiin vahvistuvat ja saadaan mukaan uusia yhteistyökumppaneita.

Vuoden 2024 viisi valtakunnallista päämedialähtöämme ovat:
Alkuvuodesta keskustapalkinnon voittajan julkistaminen kohteessa
5. valtakunnallisten elinvoimatietojen julkistaminen perinteisine valtakunnallisen kävelykatuviikonlopun avauksineen Helsingissä
13.6 ”Saimaa Foorumi” (eli perinteinen tutkimustorstai) Mikkeli-Juva-Savonlinna
8.-29.8. Tapiolan vuosikonferenssin medianäkyvyyslokakuussa keskustatekopalkinnon voittajien julkistaminen voittaneella paikkakunnalla
11.- yhteisjoulunavauksen nro ”8” yhteinen medianäkyvyys

 YHDISTYKSEN TÄRKEIMMÄT KOKOONTUMISET 2024
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään esim. hallituksen kokouksen yhteydessä 28.3. (varauksella). Sääntömääräinen syysvuosikokous on 28.11.
Hallituksen kokoustorstait ovat Helsingissä ja/tai etänä klo 10.30 – 12.00:
– kevätkaudella 1.2., 28.3., 6.6.
– syyskaudella 26.9., 7.11.
Etäosallistumismahdollisuus (nk. hybridikokoukset) mahdollistetaan teknisesti sopivissa kokoustiloissa asianmukaisin henkilöresurssein.
Valmisteluvaliokunta, joka nimetään hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen kokouksessa 1.2. puheenjohtajineen, kokoontuu vähintään kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella. Valmisteluvaliokuntaan on sulautettuna yhdistyksen tutkimus- ja kehittämistoiminta, joka valmistelee keskeisiä aiheita esiteltäväksi jokaisen hallituksen alkuun ja aktivoi yhteistyötä kaupunkikeskustatutkimuksessa.
Valtakunnallinen toiminnanjohtajatapaaminen on Kotkassa 14.2. kello 10 -15 (”ketjuketo” on edellisenä iltana alkaen kello 18).
Alueellisten (Suomessa yhteensä kolme aluetta ”etelä”, ”länsi” ja ”itä”) keskustayhdistysten toiminnanjohtajien lähitapaamisiin kannustetaan niin, että alueellisia toiminnanjohtajia osallistuisi vähintään viisi henkilöä kerralla lähitapaamiseen.

 KAUPUNKIVIERAILUT ”CITY ROAD SHOWS”

 Toiminnanjohtajan perinteisten kaupunkivierailujen sijaan toteutetaan kolme “kaupunkiryhmävierailua” striimaten. Niissä on yhteensä viisi alustajaa (EKK:sta 2-3 henkilöä). Jokaisella on alkuun oma noin 10 minuutin alustus. Sen jälkeen on moderoitu paneelikeskustelu (max 20 minuuttia) sekä yleisökysymyksiä (mahdollisuus ympäri Suomeakin).
Vierailukaupunkeina toimivat esim. Joensuu (”itä”), Riihimäki (”etelä”) ja Rauma (”länsi”). Teknisistä järjestelyistä vastaa vierailukaupunki esim. alueellisen päämedian johdolla. EKK:n tehtävänä on tuoda tullessaan 2-3 alustajaa, joista jokaisella on kuvallinen esitys. Pääteemoina ovat ajankohtaisimmat keskustojen kehittämisaiheet peilaten vierailukaupunkiin. Tapahtuma kestää yhteensä noin 90 minuuttia.

HANKEAIHIOIDEN KOKOAVA VALMISTELU JA SEURANTA

Hankeaihiot kootaan yhdeksi kiinteäksi kokonaisuudeksi mm. yhteisterassiselvitys, suositukset pienten keskustojen kehittämiseen esimerkein ja kaupunkikeskustayhdistysten kehittämisohjelma sekä yhteisjouluhanke.
Kaupunkikeskustayhdistysten kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa jäsenyhdistysten asemaa ja toimintakykyä kaupungeissa aloittaen tilanneanalyysillä toimintavuoden alkupuolella.
Yksittäinen hanke voidaan käynnistää ja toteuttaa toimintavuoden 2024 aikana esim. ympäristöministeriön ja/tai työ- ja elinkeinoministeriön tukirahoituspäätöksellä huomioiden yhdistyksen henkilöresurssit. Toteutuva hanke, joka saa EKK:n ulkopuolelta lisärahoitusta, kanavoi lähtökohtaisesti EKK:lle vähintään 10% rahoituksesta, vaikka EKK:lla passiivinen rooli. 

KESKUSTAPALKINTOVOITTAJAN JULKISTAMINEN

Keskustapalkinnon voittaja 2024 julkistetaan voittavalla paikkakunnalla alkuvuodesta. Elokuussa 2023 avattu kilpailu on loppuarviointivaiheessa alkuvuodesta. Palkintoraati valitsee voittajan ehdokkaista huolellisesti punnituin perusteluin omia jo vuodesta 1999 kehittämiään palkitsemisohjeitaan hyödyntäen.
Konferenssin yhteydessä 28.8. avataan vuoden 2025 keskustapalkintokilpailu. Hakuaika päättyy marraskuun puolessa välissä.
Palkintoraati 2025 alkaa loppuvuodesta seuloa finalisteja tarvittaessa tutustuen paikan päällä keskustapalkintoa hakeviin kehittämishankkeisiin.                                       

VUODEN 2024 KESKUSTATEKOKILPAILUN AVAAMINEN

Vuoden 2024 keskustatekokilpailu avataan huhtikuussa. Viidettä kertaa järjestettävä uusi kilpailumuoto luotiin keskustapalkinnon (ollut jo vuodesta 1999 lähtien) rinnalle. Keskustekokilpailun ehdotusten sisäänjättö on elokuun aikana.
Ehdotuksista toivotaan löytyvän uusia älykkäitä keskustatekoja – niin pienemmistä kuin suuremmista keskustoista – ja näin virkeitä käytäntöjä innostamaan kaikkia Suomen keskustakehittäjiä. Painopiste ei siten ole suurissa euromäärissä, vaan viisaissa oivalluksissa ja luovissa ideoissa, joita jokainen Suomen keskustakehittäjä voi soveltaa omien keskustojensa kehittämiseen.
Samalla kannustetaan järjestämään omia paikallisia kaupunki-/kuntakohtaisia aluekilpailuja etukäteen, joiden esim. voittajaa voi ehdottaa valtakunnalliseen keskustatekokilpailuun 2023.
Ehdottajana voi olla keskustayhdistys tai jokin muu kaupungin/kunnan ylläpitämä kehittämisyksikkö. Vain yksi kilpailuehdotus kaupunkia/kuntaa kohden.
Valmisteluvaliokunnasta koostuva raati valitsee voittajan ja mahdolliset erityismaininnan saaneet syksyn 2024 aikana. Palkinto luovutetaan voittaneessa keskustassa lokakuun aikana.

KÄVELYKATUVIIKONLOPPU ELINVOIMAJULKISTUKSINEEN ALKAA 24.5. HELSINGISTÄ  

Valtakunnallinen kävelykatuviikonloppu (jo 17. kerta) on 24.- 26.5. Seremoniallinen mediatapahtuma järjestetään Helsingissä yhdessä omien jäsenkumppaneidemme kanssa. Tavoitteena puoliltapäivin on saada valtakunnallista mediajulkisuutta kaikille suomalaisille kävelykaduille julkaisemalla samalla päivitetyt elinvoimatiedot noin 45 jäsenkeskustastamme.

Kävelykatuviikonlopun graafiset aineistot toimitetaan sähköisesti viimeistään noin kuukausi ennen tapahtumaa siihen osallistuville.

Mediarunkomateriaali toimitetaan sähköisesti ko. jäsenistölle maanantain 20.5. aikana paikallisille yhteyshenkilöille paikallisen medioinnin laadukasta esivalmistelua varten.

”SAIMAA FOORUMI ” 12.-13.6. MIKKELISTÄ SAVONLINNAAN   

Perinteinen tutkimustorstaimme järjestetään Itä-Suomessa alkaen 12.6. kello 17 Mikkelistä päättyen Juvan kautta Savonlinnaan kello 17. Tavoitteena on tuoda raikkaasti esiin erilaisia rohkeita kehittämisnäkemyksiä ja -skenaarioita koko Saimaan alueen tulevaisuuteen keskustoineen. Tavoitteena on saada mukaan 50 osallistujaa ja ainakin vahvaa paikallista medianäkyvyyttä.

KONFERENSSI TAPIOLASSA 28.8.-29.8.

Konferenssiin viestintä käynnistetään jo tammikuussa ”Save-the-Date” -tyyppisesti sosiaalisessa mediassa aihetunnisteen ollessa #CITYkonferenssi24. Ilmoittautuminen mediasivujemme kautta alkaa 15.5., vaikka kesäkuun hallitus vahvistaa konferenssin sisällön vasta 6.6.
Toiminnanjohtajatapaaminen sekä konferenssin ”ketjuketo” järjestetään juhlakonferenssin aattona.

Päätavoitteena on saada mukaan yhteensä 200 rekisteröityä osanottajaa esiintyjineen, saavuttaa valtakunnallista medianäkyvyyttä ja vahvistaa Tikkurilan 2021, Turun 2022 ja Tampere/Lempäälä 2023 ”kävelykonferenssien” erittäin onnistuneita käytäntöjä. Konferenssin yhteydessä voidaan esitellä jo vuoden 2025 konferenssikaupunki.

Monipuolinen ohjelma hiotaan valmiiksi vappuun mennessä. Sisältö on raikas, elämyksellinen, jopa yllätyksellinen. Tärkeää, että mukaan saadaan kaksi nimekästä kansainvälisen tason alustajaa. Espoolla on käytössä 20 omaa kiintiöpaikkaa.

Kaksipäiväisessä tapahtumassa tutustutaan ensimmäisen päivän aamupäivällä keskeisiin ja ajankohtaisiin yleisiin aiheisiin ja Tapiolan keskustan kehittämiseen, myös kävellen. Iltajuhlan ollessa näyttelykeskus Weegee-talossa unohtamatta samalla hyviä verkottumismahdollisuuksia. Kakkospäivänä päivänä tutustutaan etenkin kehittyvään Keilaniemeen ja testataan pikaraitiolinjaa Raide-Jokeria.

Avointa kirjallista palautetta kerätään konferenssin jälkeen ei-anonyymisti. 

LOKAKUUSSA AMMATILLINEN OPINTOMATKA NIZZAAN

Syysopintomatkamme numero ”17” kohteena 3.-5.10. on Nizza useine lähikaupunkikeskustoineen. Mukaan mahtuu korkeintaan noin 35 keskustakehittäjää sitovassa ilmoittautumisjärjestyksessä sähköpostitse alkaen hallituksemme jäsenistä ja kaikista omien jäsenyhteisöjemme edustajista.

Toteutumisehtona on 25 osanottajaa, josta oltava valmis listaus toukokuun aikana. Opintomatkan talousarvio laaditaan 25 osanottajan mukaan. Ohjelmarunko julkaistaan kevään aikana. Opintomatkat eivät saa tuottaa tappiota.

KAHDEKSAS VALTAKUNNALLINEN ”SUOMI 107” -YHTEISJOULUNAVAUS ALKAA 23.11.-

”Suomi 107” -yhteisjoulunavauksen päätavoite on voimistaa kestävästi suomalaista yhteisjoulunavausperinnettä, joka mm. vahvistaa Suomea Joulupukin maana maailmalla, ainoana oikeana sellaisena.

Näin yhteisjoulunavauksista vahvistuu koko Suomeen pysyvämpi, yhteinen perinne:
tukee erikoiskaupan tärkeintä myyntikautta työllisyys- ja verovaikutuksineen alueella
avaa elävissä keskustoissa aina vuosittain Suomen joulu- ja talvikauden
käynnistää näyttävästi myös koko Suomen talvimatkailukauden
vahvistaa samalla aidon suomalaisen joulupukin aseman kansainvälisesti
tuo kyseisten kaupunkien asukkaille laadukasta elämyksellisyyttä
lisää yhteisöllisyyttä ja verkottumista ko. kaupungeissa
vahvistaa kaikkien Suomen kaupunkitoimijoiden ja -kehittäjien yhteistyöverkostoa
synnyttää uusia taloudellisia yhteistyökumppanuuksia ja -mahdollisuuksia

SISÄINEN VIESTINTÄ

Mediasivut (www.kaupunkikeskustat.fi) ovat myös sisäisen tiedottamisen pääviestintäalusta
Yhdistyksen jäseninfo jaetaan sähköisesti vähintään kerran kuukaudessa yhteensä noin 20 tiedotetta vuodessa. Niistä jäsenistö saa keskeistä, ajankohtaista tietoa aina jo etukäteen.

Yhdistyksen päivitetystä 27-vuotishistoriikista tehdään sähköinen verkkoversio

LAINSÄÄDÄNTÖ JA EDUNVALVONTA
Yhdistys osallistuu lainsäädännön arviointi- ja edunvalvontatyöhön koskien esim. MRL:n uudistamista sekä kansallista kaupunkistrategiaa.

POHJOISMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA -YHTEISTYÖ

Yhdistys aktivoi mahdollisuuksien mukaan yhteyttä Ruotsin sisarjärjestöön Svenska Stadskärnor rf:ään sekä seuraa muiden kaupunkikeskustoja kehittävien ulkomaisten yhdistysten toimintaa.