15.5.2018

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 14.5.2018

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Elävät Kaupunkikeskustat ry

Rautellinkatu 32 C

15140 Lahti

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kaija-Leena Tervala

kaija.tervala@kaupunkikeskustat.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Kaija-Leena Tervala

kaija.tervala@kaupunkikeskustat.fi

2. Rekisteröidyt

Elävät Kaupunkikeskusta ry:n liittyneet jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • • yritys- ja yhteistyöasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi
 • • jäsenviestintä

15.5.2018

 • • myynti- ja markkinointitapahtumien järjestäminen
 • • koulutustapahtumien järjestäminen
 • • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen
 • • suoramarkkinointi
 • • jäsentoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • • yritys / yhteisö
 • • yhteyshenkilön nimi
 • • osoite
 • • sähköposti
 • • puhelinnumero
 • • verkkolaskuosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@kaupunkikeskustat.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 15.5.2018

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin käyttäjätiedot kerätään jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla, kirjallisesti tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Elävät Kaupunkikeskustat ry:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsentietojen käyttötarkoituksen vuoksi on

tarpeellista. Lähtökohtaisesti jäsentietoja säilytetään 6 kuukautta jäsenyyden päättymisen

jälkeen (paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään).

8. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin mukaisia tietoja käsittelevät Elävät Kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja sekä hallintosihteeri. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.