EKK STRATEGIA 2025

Strategiavalmisteluvaliokunta käynnisti 29.4.2020 strategiatyön tukeutuen jo toteutettuun jäsenkyselyyn. Ensimmäinen luonnos esiteltiin 4.6.2020 hallitukselle. Päivitetty luonnos oli avoimesti jäsenistön kommentoitavana syyskuun 2020 loppuun asti. Syysvuosikokous vahvisti 26.11.2020 yksimielisesti hallituksen (5.11.2020) pohjaesityksen.

VISIO

Suomen keskustat ovat elinvoimaisia.

STRATEGIA

Keskustat ovat kaupunkipolitiikan ydin.

Edistämme keskustojen kehittämistä monipuolisiksi toimintojen, palveluiden ja tapahtumien sekä kohtaamisten ja asumisen paikoiksi, jotka ovat hyvin saavutettavissa eri liikkumismuodoilla.

Verkostomme koostuu kattavasti keskustan kehittämisen eri sidosryhmistä.

Jäsenistömme ja kumppanimme ovat sitoutuneita.

Kehityskuvamme: lisääntyvä tutkimustieto ja elinvoimalaskentamme tuottavat vertailukelpoista tietoa keskustoista.

Toimintamme mukautuu muuttuvaan maailmaan viisaasti.