EKK:n tutkimus- ja kehittämisvastaava Mikko Heikkilä painottaa, että yritykset ovat keskustan elinvoima. Mitä enemmän yrityksiä, sitä elinvoimaisempi keskusta on. Ihmiset ovat taas keskustan elävyys: mitä enemmän ihmisiä, sitä elävämpi keskusta.  Elinvoima ja elävyys ovat siten eri käsitteitä.

EKK:n elinvoimalaskentaa on kehitetty jo vuodesta 2010. Se on kehittämistyökalu kaupungeille. Elinvoimalaskennat tehdään sähköiselle kartalle. Jo yksittäinenkin muutos liiketilan käytössä näkyy. Menetelmä on kaikille avoin. Tampere teettää keskustansa elinvoimalaskennan kaksi kertaa vuodessa. Ratikan ja Nokia Arenan elinvoimavaikutuksia keskustan kehittymiseen seurataan keskeytyksettä.

“Keskustan elinvoimalaskennassa kartoitetaan kaikki keskustan liiketilat, luokitellaan ja viedään sähköiselle kartalle. Elinvoiman tunnusluvuista nähdään liiketilojen jakauma: kauppojen ja ravintoloiden osuudet, tyhjien liiketilojen osuus sekä elinvoimaluku, joka on indeksi kehityksen seuraamiseen. Elinvoimaa lasketaan vuosittain lähes kaikissa Suomen kaupungeissa ja lisäksi myös kaupan keskittymissä keskustan ulkopuolella.” (lähde Martti Wilhelms / TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy)

Keskustalle on tärkeää saavutettavuus kaikilla liikkumismuodoilla, myös henkilöautoilla. Vetovoima on ”ulkopuolisen” kokemus kaupungista keskustoineen. Pitovoima kertoo asukkaiden oman kaupunkinsa arvostuksesta. Lumovoima on unelma.

Livcy-elävyysindeksi (Rambollin tuote) julkistettiin lokakuussa 2022:

Laajassa otannassa oli yhteensä 226 kaupunki- tai kuntakeskusta perustuen Suomen Ympäristökeskuksen määrittämille keskusta-alueille. Yleensä näitä on 1 kpl / paikkakunta (“pääkeskus”), mutta Vantaalta ja Espoosta mukana ovat kaikki kaupunkikeskuksiksi luokitellut aluekeskukset, mutta Helsingistä vain yksi. Selvitys pohjautuu siis Suomen Ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoon ja 250 metrin tilastoruutuihin. Piirretty “15 minuutin keskustasta” eli “toiminnallisesta keskipisteestä” 1 km:n säteellä ympyrä, jonka kattamalta alueelta on kartoitettu asukkaat sekä palvelutarjonta kuudessa eri kategoriassa: kauppa, koulutus ja terveys, liikenne ja liikkuminen, viheralueet, liikuntapalvelut ja kulttuuripalvelut. Indeksi mittaa kuinka runsas palvelutarjonta em. kuudesta kategoriasta löytyy 15 minuutin keskustasta siellä asuville asukkaille.

Categories: Ajankohtaista