EKK julkisti Roger Wingrenin valinnan kunniajäsenekseen 20.4. pohjoismaisen Baltic Sea North City SEMINARIUMin yhteydessä Pietarsaaressa. Wingren (synt. 1943) on tehnyt ainutlaatuista ja syvällistä kaupunkikehittämistyötä Pietarsaaressa puoli vuosisataa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Jakobstad Samlyceumista. Arkkitehtuuriopinnot alkoivat 1965 Zürichin ETH:ssa, josta hän valmistui 1970 arkkitehdiksi.

Wingren aloitti Pietarsaaren asemakaava-arkkitehtina 1974. Hyvä kaupunki paremmaksi -hanke toteutettiin 1987. Pietarsaaren liikenne- ja ympäristösuunnitelma tehtiin yhdessä Pentti Murolen toimiston kanssa 1987. Pietarsaaren yleiskaava valmistui 1997.

Campus Allegro 1999 on kaupunkisuunnittelullinen mestarinäyte. Wingren on rakennuksen pääsuunnittelija yrittäjävastuulla. Suuri julkinen rakennus on sijoitettu taitavasti historiallisen kaupunkitilaan, jossa on rakenteita, muistumia ja rakennuksia jopa viideltä eri vuosisadalta. Ajatusten, ideoiden ja näkökulmien alkupiste on Wingrenin herkästä lyijykynästä. Aikoinaan nykyisen aulan paikalla ollut Itäinen Pitkäkatu on nyt osa interiööriä. Campus Allegrossa on hienostunutta historian tajua ja jopa metafyysistä ulottuvuutta kytkeytyen aikaan ja paikkaan, jopa tulevaisuuteen asettuen tasapainoisesti omalle aikajanalleen. Yhteiskunta elää aina syvällistä prosessia omien asukkaittensa ja rakennetun ympäristön kanssa.

Wingrenillä on näin aina ollut laaja suhde kaupunkisuunnitteluun. ”Paikan henki” (Genius Loci) on yhteinen kokemus omasta menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Ulkopuoliset matkailijat eivät välttämättä koskaan voi nähdä kaupunkia samalla tavalla kuin omat asukkaat, mutta kaupungin hengen voi silti aistia.

Wingren valitsi aikoinaan Pietarsaaren, vaikka kansainvälinenkin ura olisi varmasti myös ollut mahdollinen.

Wingren on karismaattinen persoonallisuus. Häntä arvostetaan laajasti poikkeuksellisen sivistyneenä, monipuolisena ja syvällisenä henkilönä. Hänen kanssaan on ollut ja on ilo työskennellä, näin työyhteisönsä kertovat. Kaupunkisuunnittelu tarvitsee näkemyksellistä kapellimestaria.

Categories: Ajankohtaista