Keskustayhdistykysely päättyy 19.5.2024

Suomessa on 25 kaupunkikeskustayhdistystä. Nyt niistä ollaan tekemässä tilanneanalyysiä. Viimeksi tehtiin kysely vuonna 2017. Tuloksia esitellään 6.6. EKK:n hallitukselle. Perusteellisella ja laajalla kysymyskokonaisuudella (yhteensä 40 kysymystä) selvitetään yhdistysten nykytilannetta, koulutustarpeita, kerätään uusia kehittämisideoita, mietitään omaa laatujärjestelmää niin toiminnanjohtajille kuin yhdistyksille ja selvitetään kaikkia uusia kehittämistarpeita. Vastauksiin kuluva aika näyttää olevan keskimäärin hieman alle 30 minuuttia. Viimeinen vastauspäivä on 19.5. (Suurin osa oli jo vastannutkin 15.5. mennessä). Vastauslinkki: https://www.opinionstage.com/page/abbfff43-06eb-4825-948f-5e650f66b813 (linkki sulkeutuu 19.5.)

Categories: Ajankohtaista