EKK KYSELEE LUMENSULATUKSESTA

Keskustakehittäminen on ulkoilmalaji.

Kävelykeskustassa voi olla lumensulatusjärjestelmä.

Esteetön ja turvallinen liikkuminen, kengät ei kastu, eikä keväällä hiekka pölise.

Kotisivullamme www.kaupunkikeskustat.fi on barometri.

Vastaa kyselyymme tästä aiheesta tammikuun aikana.

 

EKK KYSELEE KESKUSTATAPAHTUMISTASTANNE

Sähköinen lomakepohja kotisivuillamme www.kaupunkikeskustat.fi

Ympäristöministeriön kestävä kaupunki -ohjelmaa varten EKK kerää kokemuksia ja suosituksia keskustojen kestävään kehittämiseen.

Mitkä ovat esimerkillisimpiä keskustatapahtumianne (normaalivuotena) oheisella luokituksella?

 KI (kaupunki-imago) esim. Meripäivät, Tangomarkkinat, Juhlaviikot, Pitsiviikko…

Y (yhteisöllisyys) esim. markkinapäivä, joulunavaus, kesäkauden avaus…   

K (kauppatapahtuma) esim. Hullut Päivät, Yhen illan juttu…  

R (ravintolatapahtuma) esim. Art Goes Kapakka, Art & Bars…

M (muu, mikä?)

 Miten kaupunkitilaa/-tiloja pitäisi kehittää muuttaa palvelemaan tapahtumia liittäen ne laajentumisalueisiin ja alakeskuksiin?

Samanaikainen tapahtuman rinnakkainen verkkoviestintä: mitä valmiuksia oltava tai luotava tulevaisuudessa kaupunkitiloihin? Kiinteä esiintymislava teknisine valmiuksineen? Katettuja esiintymisalueita? Liikuteltavia ”kisastudioita”? Ideoi, mitä? Ei mitään?

Vapaata lisäideointiasi keskustatapahtumista…    

Sähköinen kyselylomake on kotisivullamme www.kaupunkikeskustat.fi

Tilannekatsaus toiminnanjohtajakokouksessa 14.1.

Tuloksia avataan yhdessä 11.2. Kouvolan toiminnanjohtajatapaamisessa.

 

EKK:N STRATEGIA 2025 (syyskokouksen vahvistamana 26.11.2020)

VISIO

Suomen keskustat ovat elinvoimaisia.

STRATEGIA

Keskustat ovat kaupunkipolitiikan ydin.

Edistämme keskustojen kehittämistä monipuolisiksi toimintojen, palveluiden ja tapahtumien sekä kohtaamisten ja asumisen paikoiksi, jotka ovat hyvin saavutettavissa eri liikkumismuodoilla.

Verkostomme koostuu kattavasti keskustan kehittämisen eri sidosryhmistä.

Jäsenistömme ja kumppanimme ovat sitoutuneita.

Kehityskuvamme: lisääntyvä tutkimustieto ja elinvoimalaskentamme tuottavat vertailukelpoista tietoa keskustoista.

Toimintamme mukautuu muuttuvaan maailmaan viisaasti.

Pokko Lemminkäinen, tj. / EKK ry, puh. 040 555 346 / pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi, twitter: @PLemminkainen