Painopiste ei ole suurissa euromäärissä, vaan viisaissa oivalluksissa ja luovuudessa…

 KESKUSTATEKOKILPAILUN EHDOTUKSET ELOKUUN AIKANA

Kilpailuehdotuksista toivotaan löytyvän uusia älykkäitä keskustatekoja – niin pienemmistä kuin suuremmista keskustoista – ja näin parhaita virkeitä käytäntöjä (Best Practises) innostamaan kaikkia Suomen keskustakehittäjiä.

Tärkeintä on löytää oivalluksia ja esimerkkejä ”matalallakin kynnyksellä”: persoonallisuuksia, asioita, ilmiöitä, innovaatioita, tapahtumia…

Niitä jokainen Suomen keskustakehittäjä voi soveltaa omien keskustojensa kehittämiseen.

Kuka voi ehdottaa?

Ehdottajana voi olla keskustayhdistys tai jokin muu kaupungin/kunnan ylläpitämä kehittämisyksikkö. Huom! vain yksi kilpailuehdotus kaupunkia/kuntaa kohden.

 Mikä on aikataulu?

Sisäänjättö viimeistään elokuun aikana sähköpostitse keskustatekokilpailun sihteerille: pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi + kopio kaija.tervala@kaupunkikeskustat.fi

EKK:n valmisteluvaliokunta 2020 valitsee voittajan/voittajat.

 Ehdotuksen laadintaohje?

Kilpailuehdotus laaditaan yhdelle A4:lle yksipuoleisena(PDF). Siinä kerrotaan kilpailuehdotuksen koko sisältö kattavasti mahdollisine valokuvineen ja esim. videolinkkeineen sekä selkeästi ko. keskustatekoehdotuksen kohde.

Hakijana ja hakijan yhteyshenkilönä toimii yksi henkilö kaikkine yhteystietoineen.

Lisätietoja:

Pokko Lemminkäinen

keskustatekokilpailun sihteeri

puh. 040 555 3462

pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi

 

TELEVISIO- JA SOMEKAMPANJA ALKAA SYYSKUUSSA 2020

Mainosvideon viimeistelypalaveriin 17.8. osallistui 16 kaupunkia: Hamina, Heinola, Hämeenlinna, Kuopio, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Savonlinna, Tampere, Turku, Vaasa…

Yhdessä hiottiin vielä videon sanomaa: Miksi keskustaan kannattaa tulla, mitä kaikkea keskusta tarjoaa? Etnisyyttä voi olla mukana. Lisää liikekohtaamisia. Vuodenajan häivyttäminen. Kaupallisuutta? Historiallisuuttakin? Yksinyrittäjien huomioiminen?

LISÄTIETOJA

varapuheenjohtaja: samuli.kansa@kotkankauppatie.fi

valmisteluvaliokunnan jäsen (keskustayhdistykset): johanna.ruotsi@lappeenranta.fi

mainostuotannon yhteyshenkilöt: tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

videotuotannon yhteyshenkilö: heli.jarvela@keskellaturkua.fi

 

EKK:LLE UUSI STRATEGIA

Strategia 2025 -luonnos (ohessa alla) on jalkautettu nyt jäsenistölle.

Kommentteja sähköpostitse pyydetään syyskuun alkuun mennessä:

puheenjohtaja Pekka Vähäkangas (kaupungit/kunnat)                              pekka.vahakangas@kuopio.fi

varapuheenjohtaja Kari Luoto (kauppa ja keskusjärjestöt)  kari.luoto@pty.fi

varapuheenjohtaja Harri Hiltunen (kiinteistöt)                                                                harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi

varapuheenjohtaja Samuli Kansa (keskustayhdistykset)                           samuli.kansa@kotkankauppatie.fi

valmisteluvaliokunnan pj. Tuula Loikkanen (yritykset)                               tuula.loikkanen@kauppa.fi

 

”Mitä EKK on 2025?”

EKK:N ARVOTAUSTAA

EKK on julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän ainutlaatuinen yhteistyöverkosto, ollut yli 20 vuotta, koostuen keskustakehittäjien eri lohkoista.

 Kaupungistuminen kiihtyy. Suomen tulevaisuus on kaupunkikeskustoissa, myös pääkaupungin keskustoissa.

Erilaisten monimuotoisten toimintojen läheisyys kaupungeissa hyödyttävät Suomea:

 • vahvistaa taloutta kaikilla tasoilla
 • tuo kansainvälistä kilpailukykyä
 • lisää kestävyyttä kaikilla tasoilla
 • luo uusia innovaatioita
 • synnyttää uusia yrityksiä
 • luo uusia työpaikkoja
 • hillitsee myös ilmastonmuutosta
 • säästää myös luontoa
 • harmonisoi liikennettä ja liikkumista
 • tarjoaa ihmisille parempaa elämää
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä Suomessa

STRATEGISET AVAIMET (tärkeitä verkkoyhdistykselle)

 1. KUMMIKUMPPANI (toisaalta jäsenistö tekee yhdistyksen)

Valtion tasolta ”kummikumppani” tekemään EKK:n kanssa tulevaisuuden kaupunkipolitiikkaa Suomeen, jossa keskustoille keskeinen asema.

 1. SITOUTUNUT JÄSENISTÖ

Sitoutunut ja innostunut jäsenistö koostuu kattavasti keskustakehittäjistä

 1. VIISAS VUOSIKELLO (sisältö tärkeintä kuten elinvoimalaskenta yhteistä tietoa)

Viisasti kehittyvä vuosikellomme, johon vuositeemoja ulkorenkaaseen (esim. 2021 ”uutta kaupunkipolitiikkaa 2021”).

 1. VAKUUTTAVA KEHITYSKUVA

Vuotoinen keskustojen elinvoimalaskentamme on kehityskuvamme.

 1. KETTERÄ VIESTINTÄ

Vuosikello tukee raikasta sisältöviestintäämme lähtien viikkotasosta. Kotisivumme on pääviestintäalustamme ”datapankkeineen”.

 1. TAITAVASTI RESURSSIT

Vuosikello optimoi resurssimme, joita lisätään vuosittain.

 EKK:N ASEMAKSI 2025

EKK on keskustakehittämisen johtaja Suomessa vuonna 2025, jolla kansainvälistä merkittävyyttä. (EKK:sta löytyy tieto)

MITTAREITA (mahdollisia)

 

 • kaupunkimaisuuden numeraaliset mittarit?
 • EKK:lle kummikumppani? LVM, TEM, YM, Kuntaliitto…
 • tasapainoinen jäsenkartta?
 • jäsenistön vuosittaiset sitoutumismittarit?
 • viisaassa vuosikellossa ei viisareita päällekkäin, periaate?
 • vuotuisessa elinvoimalaskennassa aina vähintään 50 kaupunkia?
 • taitavat resurssit esim. arvonlisäverollisuus? (ei jäsenmaksuissa)

 

Keskustat halauavat jo irtautua pois “koronaputkesta”. Toimitaan yhdessä suojaetäisyyksin, jaksetaan pestä käsiämme ja jopa käyttää maskeja. Yhdessä voitamme koronan, lopussa kiitos seisoo.

Suomen kaupunkien uusi keskustarenessanssi alkaa ensi vuonna: kivijalka kukoistaa, ravintolat sykkivät, kauppakeskukset hehkuvat ja kaupunkimainen elämäntapa vain vahvistuu.

 

 

Pokko Lemminkäinen, tj. / EKK ry, puh. 040 555 3462

pokko.lemminkainen@kaupununkikeskustat.fi

twitter: @PLemminkainen