Helsingin Yrittäjät ry: toimitusjohtaja, juristi Tiina Oksala oli perustamassa EKK:ta vuonna 1997. Hän oli useita vuosia EKK:n valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana ja on EKK:n hallituksessa 2019-.

 

TOINEN HALLITUS KOKOONTUI 4.3. (seuraavaksi 10.6.)

Hallitus päätti, että Tutkimustorstai 22.4. kello 10 -13 toteutetaan täysin virtuaalisesti ja kevätkokous on 27.5. kello 10.30 on Kiinteistöliitolla etäosallistumismahdollisuuksin.

Tutkimustorstain ohjelma alkaa hahmottua. Vielä voit ehdottaa aihetta, alustusta ja alustajaa lähipäivinä ASAP suoraan toiminnanjohtajalle. Luvassa mielenkiintoisia max 15 minuuttia tulevaisuusaiheita keskustoista, niiden tutkimisesta ja kehittämisestä. Tampereen moduuli vaikuttaa poikkeuksellisen innostavalta. Ohjelma julkaistaan seuraavassa jäseninfossa kahden viikon sisään.

Hallitus keskittyi ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kolmen osahankkeemme väliesittelyihin. Ohessa alustavia väliaikatuloksia osahankkeista.

 

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto on aktiivisesti mukana ”Rucolassa” valmistelemassa valtakunnallista suositusta ruokakauppojen sijoittamisesta keskustoihin. Hän on myös EKK:n varapuheenjohtaja.

”Rucola” eli ruokakauppa tulevaisuuden keskustoissa on osahanke, jossa esiteltiin kolmen suurimman ruokakauppayritysten edustajien haastatteluista tehtyä alustavaa yhteiskoostetta. Sen mukaan polarisaatio on voimistunut eri kaupunkien välillä. Digitalisaatio, verkkokauppa sekä raja-aidan kaatuminen ravintoloiden ja kauppojen välillä vaikuttavat myös.

Kuluttajakäyttäytyminen muovaa nyt kauppaa uusiksi. Jokaisen ruokakaupan tulee olla kannattava ja keskustasijainneissa toimiminen on usein tehottomampaa ja kalliimpaa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on tärkeää. Ruokakaupan tulee olla saavutettavissa kaikilla kulkuneuvoilla, myös henkilöautolla, jotka tulevaisuudessa fossiilittomia. Huolto ja logistiikka oltava toimivia. Maanalaiset huoltoratkaisut tärkeitä kävelykeskustoissa.

Kestävyys tulee aina nähdä kokonaisuutena. Toiminnat sekoittuvat tulevaisuudessa. Asumisella on iso merkitys. Kaavoituksen oltava mahdollistavaa: prosessit nyt nopeammiksi ja ketterimmiksi. Oltava myös riittävästi tonttitarjontaa. Aitoa osallistamista kaavaviranomaisilta hyvissä ajoin.

 

Elinvoimatutkija Martti Wilhelms on keskustojen valtakunnallinen elinvoima-asiantuntija. Hän päivittää tilanteen satoi, paistoi tai pyrytti. Numeroissa on totuus? Auttavat kehittämään, lisäävät investointeja keskustoihin, antavat johtajuutta keskustakehittämiseen ja tuottavat myös medianäkyvyyttä.

Keskustojen elinvoima-asiantuntija FM Martti Wilhelms esitteli hallitukselle alustavasti ”Vibraa” eli elinvoimien Best Practises 7 keskustasta. Se antaa esimerkein suuntalinjoja suomalaisten keskustojen elinvoimaistamiseksi, mikä on tämän osahankkeen päätavoitteena. Menetelmänä on asiantuntijaryhmätyöskentely ja lopputuotteena toimenpidesuositukset (policy brief) kaupungeille. Asiantuntijaryhmässä ovat: Martti Wilhelms (pj.), Mikko Heikkilä, Simo Hiilamo, Anne Jarva, Anni Tenhunen ja Timo Tossavainen.

Avainkysymykset: Mitkä tekijät ovat tukeneet keskustan elinvoimaa? Mitä kohdekaupungeissa on tehty oikein elinvoiman vahvistamiseksi?

Asiantuntijaryhmä arvioi esimerkkikaupunkeja: Helsinki, Oulu, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Hyvinkää ja Pietarsaari. Elinvoimatekijät ja esimerkit koottiin yhteen ja järjestettiin.

Näiden pohjalta asiantuntijaryhmä luo toimenpidesuosituksia (maaliskuun aikana).

Lopuksi kootaan tiivistelmä ja toimenpidesuositus (huhtikuun alussa).

 

 ”Tapahtumakellosta” eli tapahtumien vahvistaminen keskustoissa on kolmas osahanke. Tapahtumakysely kotisivuillamme on vielä, olethan vastannut?

Toiminnanjohtajien 18.3. kello 9.00 teams-kokouksessa lisää tapahtuma-aiheesta.

Elina Kaukoluoto on tekemässä opiskelijatyötään imagotapahtumista noin seitsemästä esimerkkikaupungista eli mistä tapahtumasta nämä ko. kaupungit vahvasti tunnetaan.

Kiinteä, ympärivuotinen säävapaa esiintymiskoroke jokaiseen kaupunkiin toimintakulttuureineen?

Toinenkin kuukausimarkkinakierto Suomeen?

Alueellisten torimarkkinakiertojen lisääminen?

Lupamenettelyn markkina- ja toritapahtumille yhdenmukaistaminen ja suoraviivaistaminen?

 

Ensimmäisessä hallituksessa valittiin uudeksi valmisteluvaliokunnan puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Tero Lassilan / Nortecon Oy. Hän ollut mukana EKK:n toiminnassa lähes 10 vuotta. EKK:n valmisteluvaliokunta 2021:n puheenjohtaja Tero Lassila (kiinteistöt), Pekka Vähäkangas (puheenjohtajisto), Simo Hiilamo (kauppa), Anne Jarva (kaupungit), Eija Kölhi (viestintä), Johanna Rajala (konferenssi), Samuli Kansa (keskustayhdistykset), Mikko Heikkilä (tutkimus- ja kehittäminen) ja Pokko Lemminkäinen (sihteeri). Valmisteluvaliokunnan ensimmäinen kokous oli 18.3., seuraavat 25.3. ja 20.5. teamsillä alkavat kello 10.30.

 

KEVÄÄN KOKOUKSET

18.3. toiminnanjohtajatapaaminen kello 9.00 teamsillä kutsujana varapj. Samuli Kansa

23.3. ympäristöministeriön koordinaatiopalaveri 23.3. kello 12.30

25.3. valmisteluvaliokunta ”2” kello 10.30 teams-kutsujana Tero Lassila

22.4. TUTKIMUSTORSTAI virtuaalisesti kello 10-13

20.5. valmisteluvaliokunta ”3” kello 10.30 teams-kutsujana Tero Lassila

27.5. Kevätkokous kello 10.30 Kiinteistöliitolla etämahdollisuus

(Huom! siirretty Tutkimustorstailta)

10.6. hallitus nro ”3” kokoontuu kello 10.30

 

Pokko Lemminkäinen, tj. / EKK ry, puh. 040 555 346 / pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi, twitter: @PLemminkainen