Elävät Kaupunkikeskustat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään

torstaina 24.11.2016 alkaen klo 10.30 Kuntatalossa, kokoustila A.3.1,  Toinen linja 14 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.
  2. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä alkavalle hallituskaudelle.
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.
  4. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  5. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies..
  6. Päätetään luottamushenkilöille ja tilintarkastajalle sekä toiminnantarkastajalle suoritettavasta palkkiosta.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä jäsenten kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta esittämät asiat, jolloin kuitenkin on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokouksen jälkeen tarjotaan lounas, jonka jälkeen klo 12.30 alkaa kokoustilassa A.3.1. EKK-Iltapäivä, jonka ohjelma on seuraava:

12.30 Jyrki Vihriälä: ”Tyhjän liiketilan elävöittäminen”

12.45 Simo Andersson: ”Tulevaisuuden cityajoneuvot”

13.00 Olli Österlund: ”SavonlinnaShopping”

13.15 Mikko Virkamäki: ”Kokemuksia”

13.30 Janne Viitamies: ”Väitöskirjatyö työn ohessa”

13.45 Riitta Lassander: ”Yhteisjoulunavauksia 2017” + toiminnanjohtajat

Tilaisuus päättyy viimeistään 15.00

 

 

Categories: Ajankohtaista