Elinvoimainen kaupunkikeskusta turvaa kestävän kaupungin. Valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry haastaa puolueet ottamaan kaupunkipolitiikan seuraavaan hallitusohjelmaan ja esittämään samalla näkemyksiään siitä, miten Suomen kaupunkikeskustoja kehitetään lähivuosina.

Kaupungistuminen kiihtyy. Suomesta puuttuu valtakunnallinen politiikkaohjelma, jolla vastataan kaupungistumisen haasteisiin ja turvataan kaupunkikeskustojen kehittyminen. Sellaisen luominen on välttämätöntä, jotta käynnissä olevan kehityksen hyödyt saavutetaan mahdollisimman laajasti ja samalla hallitaan ilmiöön liittyvät ongelmat.

Kaupunkikeskustojen asema kaupan, tapahtumien ja urbaanin asumisen paikkana ei ole itsestäänselvyys. Keskustojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta varmistetaan kestävä palvelurakenne, turvataan elämisen laatu kaupunkiympäristössä ja vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Keskustaympäristön yhteisöllisyys korostuu ja ihmiset ovat keskiössä. Keskustan kadut ovat tulevaisuudessa yhteistä kaupunkitilaa. Liikennesuunnittelun painopiste keskustoissa muuttuu ihmisten ja liikkumisen yhdistelyksi. Keskustojen saavutettavuus on varmistettava kaikilla liikennemuodoilla.

Keskustojen asukasmäärän kasvua on tuettava käyttötarkoitukseltaan sekoittuneella rakenteella, joustavalla ja tiivistävällä kaavoituksella sekä monipuolisella asuntotuotannolla. Elävät kaupunkikeskustat ovat edellytys kaupunkiseutujen elinvoimaisuudelle ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Categories: Ajankohtaista