Entisen Itä-Saksan muuttotappiokaupunkeja kehitetään koko ajan. Valokuva on Selbin lähistöltä. Keskustaan on rakennettu matkailijoille ultramoderni palvelupaviljonki. Näin luodaan uskoa tulevaisuuteen omillekin asukkaille.

Väitetään, että Suomessa on vain muutamia kaupunkialueita, jotka enää kehittyvät. Kaupunki(alue) ja (kaupunki)keskusta ovatkin kaksi eri asiaa. Ne sekoitetaan.

Elinvoimainen keskusta on kuin kauppakeskus: mahdollisimman paljon kauppoja ja ravintoloita, viihtyisiä julkisluonteisia tiloja, jotka houkuttelevat viipyilemään. Riittävästi myös asiakaspysäköintipaikkoja, jotta maakunnastakin on sujuvaa tulla asioimaan ja viihtyä. Elinvoimaisessa kauppakeskuksessa on tyhjiä liiketiloja korkeintaan noin 5 % kokonaismäärästä.

”Kaupangra” on muinaisgermaniaa. Se tarkoittaa kauppapaikkaa tai -niittyä. On sanan ”kaupunki” kantasana. Kaupunkikeskustan elinvoimaa mitataan siten kauppapaikkana! Mitä enemmän kauppoja ja ravintoloita, sitä elinvoimaisempi keskusta. Ja mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja. Ja nämä suhteutetaan asukaslukuun. Miten oman keskustasi elinvoima kehittyy? Jos omille asukkaille halutaan tarjota keskimäärin parempaa elämää. Keskusta on aina lähimpänä. Kestävissä kaupungeissa on elinvoimainen keskusta.

Suomessa on kasvavia ja taantuvia kaupunkialueita. Jokaisen niistä pitäisi panostaa keskustojen kehittämiseen. Etenkin taantuvien kaupunkialueiden. Jokaisen pitää luoda asukkailleen uskoa tulevaisuuteen. On resurssiviisainta.

Miten taantuvia kaupunkeja voi kehittää? Keskustojako ensin?

Mitä mieltä olet?

Categories: PilviLinna