Keskustojen elinvoima laski Suomessa 7,60 % vuoden aikana. Laskentaan osallistui 39 keskustaa. Vain Hämeenlinna, Rovaniemi, Tikkurila ja Loimaa säilyttivät elinvoimansa. Helsingin elinvoima laski 1,80 %, vaikka keskustaan valmistui mittavia rakentamishankkeita.

 

Keskustojen elinvoima laski 7,60 prosenttia Suomessa yhden vuoden aikana. Hämeenlinnan, Rovaniemen, Tikkurilan ja Loimaan keskustat säilyttivät vuodessa elinvoimaansa. Rovaniemen keskustan elinvoiman nousuun vaikutti kansainvälinen matkailu. Vaativat rakennushankkeet heikensivät Tampereen ja Turun keskustojen elinvoimaa.

Tulokseen heijastaa kaupan rakennemuutos keskustojen ulkopuolisine kauppakeskuksineen sekä verkkokaupan vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen. Ravintoloiden suhteellinen osuus kuitenkin keskimäärin kasvoi.

Helsingin keskusta on kaupallisesti tiivein. Pääkaupungissa on kauppoja ja ravintoloita useissa päällekkäisissä kerroksissa. Tampereen ja Turun keskustat ovat myös kaupallisia tiiviitä. Asukaslukuihinsa nähden myös Pori ja Rovaniemi ovat kaupallisesti tiiviitä.

Suomi janoaa vahvaa kaupunkipolitiikkaa ilmastomuutoksen ja kaupungistumisen nyt kiihtyessä. Tulevaisuudessa keskustojen asukasmäärät on jopa kaksinkertaistettava. Rakennuksia on hyödynnettävä joustavammin. Asukasmäärän kasvua on tuettava sekoittuvalla keskustarakenteella, joustavalla ja tiivistävällä kaavoituksella sekä monipuolisella asuntotuotannolla. Kaupunkikeskustojen asema kaupan ja tapahtumien paikkana ei ole enää itsestäänselvyys.

 

Categories: Ajankohtaista