KeskustaTEKOkilpailuun saatiin 15 ehdotusta: Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Kangasala, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli ja Pori.

Kilpailuehdotuksista toivottaan löytyvän uusia älykkäitä keskustatekoja – niin pienemmistä kuin suuremmista keskustoista – ja näin parhaita virkeitä käytäntöjä (Best Practises) innostamaan kaikkia Suomen keskustakehittäjiä.

Tärkeintä on löytää oivalluksia ja esimerkkejä ”matalallakin kynnyksellä”: persoonallisuuksia, asioita, ilmiöitä, innovaatioita, tapahtumia…

Painopiste ei ole suurissa euromäärissä, vaan viisaissa oivalluksissa ja luovuudessa. Niitä jokainen Suomen keskustakehittäjä voi soveltaa omien keskustojensa kehittämiseen.

Kuka voi ehdottaa?

Ehdottajana voi olla keskustayhdistys tai jokin muu kaupungin/kunnan ylläpitämä kehittämisyksikkö. Huom! vain yksi kilpailuehdotus kaupunkia/kuntaa kohden.

Mikä on aikataulu?

Ehdotusten sisäänjättö oli elokuun aikana sähköpostitse keskustatekokilpailun sihteerille: pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi + kopio kaija.tervala@kaupunkikeskustat.fi

EKK:n valmisteluvaliokunta 2020 valitsee voittajan/voittajat.

 Ehdotuksen laadintaohje?

Kilpailuehdotus laaditaan yhdelle A4:lle yksipuoleisena(PDF). Siinä kerrotaan kilpailuehdotuksen koko sisältö kattavasti mahdollisine valokuvineen ja esim. videolinkkeineen sekä selkeästi ko. keskustatekoehdotuksen kohde.

Hakijana ja hakijan yhteyshenkilönä toimii yksi henkilö kaikkine yhteystietoineen.

 

Lisätietoja tarvittaessa:

Pokko Lemminkäinen

keskustatekokilpailun sihteeri

puh. 040 555 3462

pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi

 

Categories: Ajankohtaista