KeskustaTEKOkilpailun sisäänjättö 31.8. OHJEET

Keskustekokilpailun 2021 ehdotusten sisäänjättö on elokuussa 31.8.2021. Vasta toista kertaa nyt järjestettävä uusi kilpailumuoto luotiin ”keskustapalkinnon” (jo vuodesta 1999) rinnalle.

Ehdotuksista toivotaan löytyvän esiin uusia älykkäitä keskustatekoja – niin pienemmistä kuin suuremmista keskustoista – ja näin parhaita käytäntöjä (Best Practises) innostamaan kaikkia Suomen keskustakehittäjiä.

Painopiste ei ole suurissa euromäärissä, vaan viisaissa oivalluksissa ja luovissa ideoissa. Niitä jokainen Suomen keskustakehittäjä voi soveltaa omien keskustojensa kehittämiseen.

Tärkeintä on ennen kaikkea löytää hyviä tekoja ja esimerkillisiä käytäntöjä ”matalallakin kynnyksellä”: esimerkiksi persoonallisuuksia, asioita, ilmiöitä, innovaatioita tai tapahtumia.

Kuka voi ehdottaa?

Ehdottajana voi olla keskustayhdistys tai jokin muu kaupungin/kunnan ylläpitämä kehittämisyksikkö. Huom! vain yksi kilpailuehdotus kaupunkia/kuntaa kohden.

Mikä on aikataulu?

Sisäänjättö viimeistään elokuun aikana (31.8.) sähköpostitse keskustatekokilpailun sihteerille: pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi + kopio kaija.tervala@kaupunkikeskustat.fi

EKK:n valmisteluvaliokunta 2021 valitsee voittajan/voittajat valmisteluvaliokunnan puheenjohtaja Tero Lassilan johdolla. Voittaja/voittajat julkistetaan viimeistään marraskuussa.

Ehdotuksen laadintaohje?

Kilpailuehdotus laaditaan yhdelle A4:lle yksipuoleisena (PDF), jossa kerrotaan kilpailuehdotuksen koko sisältö kattavasti mahdollisine valokuvineen ja esim. videolinkkeineen sekä selkeästi ko. keskustatekoehdotuksen kohde. Hakijana ja hakijan yhteyshenkilönä toimii yksi henkilö kaikkine yhteystietoineen.

Categories: Ajankohtaista