Keskusta-asiantuntija Martti Wilhelms.

Kehittäminen on numeroita. Ilman numeroita ei voi kehittää. EKK alkoi 15 vuotta sitten luoda keskustojen yleistä kehityskuvaa.

Vuonna 2010 Tekes rahoitti EVE index -hankkeen. Keskustoja tutkittiin kolmesta kulmasta: elinvoima, kokemuksellisuus ja ekologisuus. Kahdeksan kaupunkia oli mukana pilotissa.

Vuonna 2015 siirrettiin elinvoimalaskentaa sähköiseen karttapohjaan. Siinä lasketaan mm. yhteen keskustan kaupat sekä ravintolat ja niistä vähennetään tyhjät liiketilat. Tulos suhteutetaan asukasmäärään.

EKK on sopimussuhteessa  Salokorpi Oy:n kanssa elinvoimalaskennan toteuttamisessa.

Elinvoimatiedot merkitään aina sähköiseen karttapohjaan. Yhteisjulkistus tiedotusvälineille on vuosittain toukokuun lopussa.

Kaupungeissa tehdään päivityslaskenta vähintään kerran vuodessa. Aluerajaus ja pitkän aikavälin seuranta on menetelmän vahvuus. Vertailu kaupunkien kesken on mahdollista.

Vartin keskustassa seurataan asukas- ja työpaikkamäärän kehittymistä kilometrin säteellä keskustan keskipisteestä. Keskustojen tiivistäminen hillitsee ilmastonmuutosta.

Categories: Ajankohtaista