Valtakunnalliset elinvoimatulokset 26.5.2023

Published by Kaija Tervala on

Valtakunnalliset elinvoimatulokset 26.5.2023

  • kauppojen lukumäärä väheni vuodessa (-3,7 %)
  • ravintolat säilyttivät vuodessa asemaansa (-0,5 %)
  • vapaita liiketiloja keskustoissa on nyt keskimäärin 10,8 %

 Keskustojen elinvoimamenetelmä on avoin perustuen liiketilaluokituksiin. Kaupat ja ravintolat ovat tärkeimpiä. Vapaat (tyhjät) liiketilat laskevat elinvoimaa. Tulos suhteutetaan asukasmäärään. Näin syntyy vertailtavuutta ja valtakunnalliset keskiarvot. Kehityksen suunta on tärkeintä. Keskiarvot kertovat trendeistä.

Tulokseen 2023 vaikutti nyt jo kolme vuotta kestänyt maailman tilanne sekä kaupan rakennemuutos, verkkokaupan yleinen vahvistuminen ja etätyön yleistyminen. Lähettipalvelut lisäsivät keskustaravintoloiden liikevaihtoja. Keskustayritysten aktiivisuus kehittyä myös verkkokauppa-alustoina näyttää taittuneen. Toimiakseen edellyttää uudistuvia ja kilpailukykyisiä sisältöjä sekä jatkuvia panostuksia ylläpitoon.

Elinvoimalaskennasta vastaa valtakunnalliselle Elävät Kaupunkikeskustat ry:lle elinvoima-asiantuntija Martti Wilhelms / Salokorpi-Yhtiöt oy (puh. 050 538 4334 / kaikki taulukot: www.allincityapp.com) yhdessä osallistuneiden kaupunkien (35 kpl) kanssa.

Ensimmäistä kertaa keskustoja asemoitiin järjestykseen elinvoimalaskennan viiden keskeisimmän elinvoimamuuttujan avulla:

 

A. Kauppojen ja ravintoloiden osuus (kauppojen ja ravintoloiden kappaleosuus keskustan kaikista liiketiloista)

B. Vapaiden liiketilojen osuus (mahdollisimman vähän)

C. Kaupallinen tiiviys (perustuen keskustan liiketilojen kokonaismäärään suhteessa pinta-alaan)

D. Keskustan elinvoimaluku (kauppojen ja ravintoloiden kokonaismäärästä vähennetään vapaat liiketilat suhteuttaen kaupungin asukasmäärään)

E. Asukastiheys vartin keskustassa 3.142 km2 (asukasluku neliökilometriä kohden 1 km säteellä kaupallisesta keskipisteestä)

 

Pisteitä annettiin viidestä eri osa-alueesta siten, että paras valtakunnallinen osasuoritus sai täydet 33 pistettä ja heikoin yhden pisteen. Kokonaispistemäärä koostettiin näiden viiden osa-alueen summista.

Laskenta tuotti em. muuttujilla nyt 2023 seuraavanlaisen TOP 12 järjestyksen kaupungista, joista jokaisen tulos ylittää 100 pistettä.

ELINVOIMAISIMPIA KAUPUNKIKESKUSTOJA 2023

TAMPERE (yhteensä 150 pistettä)

HELSINKI (yhteensä 138 pistettä)

TURKU (yhteensä 136 pistettä)

PIETARSAARI (yhteensä 130 pistettä)

PORVOO (yhteensä 127 pistettä)

TIKKURILA (yhteensä 115 pistettä)

VAASA (yhteensä 109 pistettä)

LAPPEENRANTA (yhteensä 107 pistettä)

KUOPIO (yhteensä 104 pistettä, jaettu 9. sija)

LAHTI (yhteensä 104 pistettä, jaettu 9. sija)

OULU (yhteensä 104 pistettä, jaettu 9. sija)

ROVANIEMI (yhteensä 102 pistettä, 12. sija)

 

(Suomessa on yhteensä 107 kaupunkia keskustoineen)

Lataa Elinvoimatulosten 2023 raportti tästä linkistä.

Categories: Ajankohtaista