Elävät Kaupunkikeskustat ry julistaa valtakunnallisen kilpailun vuoden 2020 keskustateosta. Nyt 2020 ensimmäistä kertaa järjestettävä uusi kilpailu luotiin ”keskustapalkinnon” (jo vuodesta 1999) rinnalle EKK:n hallituksen vahvistamana 5.2.2020.

Ehdotusten sisältö on vapaa!
Ehdotuksista toivotaan löytyvän esiin uusia älykkäitä keskustatekoja – niin pienemmistä kuin suuremmista keskustoista – ja näin parhaita virkeitä käytäntöjä (Best Practises) innostamaan kaikkia Suomen keskustakehittäjiä.

Tärkeintä on ennen kaikkea saada hyviä tekoja ja esimerkillisiä käytäntöjä ”matalallakin kynnyksellä”: jopa persoonallisuuksia, asioita, ilmiöitä, innovaatioita, tapahtumia…

Painopiste ei siten ole suurissa euromäärissä, vaan viisaissa oivalluksissa ja luovissa ideoissa. Niitä jokainen Suomen keskustakehittäjä voi soveltaa omien keskustojensa kehittämiseen.

Huom! EKK kannustaa keskustakehittäjiä järjestämään omia paikallisia kaupunki-/kuntakohtaisia aluekilpailuja etukäteen, joiden esim. voittajaa voi ehdottaa tähän valtakunnalliseen keskustatekokilpailuun 2020.

Kuka voi ehdottaa?
Ehdottajana voi olla keskustayhdistys tai jokin muu kaupungin/kunnan ylläpitämä kehittämisyksikkö. Huom! vain yksi kilpailuehdotus kaupunkia/kuntaa kohden.

Mikä on aikataulu?
Kilpailu avataan 23.4.2020.
Sisäänjättö viimeistään elokuun aikana sähköpostitse keskustatekokilpailun sihteerille: pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi + kopio kaija.tervala@kaupunkikeskustat.fi
EKK:n valmisteluvaliokunta 2020 valitsee voittajan/voittajat. Ne julkistetaan
lokakuun aikana. Lopuksi valitut ehdokkaat julkistetaan valtakunnalliselle medialle.

Ehdotuksen laadintaohje?
Kilpailuehdotus laaditaan yhdelle A4:lle yksipuoleisena, jossa kerrotaan kilpailuehdotuksen koko sisältö kattavasti mahdollisine valokuvineen ja esim. videolinkkeineen sekä selkeästi ko. keskustatekoehdotuksen kohde.
Hakijana ja hakijan yhteyshenkilönä toimii yksi henkilö kaikkine yhteystietoineen.

Lisätietoja:
Pokko Lemminkäinen
keskustatekokilpailun sihteeri
puh. 040 555 3462
pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi